ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε.

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΗΣ

ΝΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ

Αγαπητοί γονείς και μαθητές, καλωσορίσατε στη σελίδα του φροντιστηρίου μας. Στόχος μας η καλύτερη δυνατή επικοινωνία μαζί σας και η διαρκής ενημέρωση για όλα όσα αφορούν τη λειτουργία και τις παροχές του φροντιστηρίου μας

Στο Φροντιστήριό μας προετοιμάζουμε τους μελλοντικούς πρωταγωνιστές. Η απόλυτη εξειδίκευσή μας στο χώρο των φιλολογικών και οικονομικών μαθημάτων, καθώς και η πολυετής πείρα μας στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, θέτουν από νωρίς τις βάσεις της επιτυχίας και διευκολύνουν τη δουλειά του υποψηφίου.

Άλλωστε, οι επιτυχίες μιλάνε για εμάς: με εισακτέους στα τμήματα στρατιωτικών σχολών, όπως ΣΣΑΣ Νομικής, ΣΣΑΣ Οικονομικών, ΣΜΥ, στις παραγωγικές σχολές των Αξιωματικών και Αστυφυλάκων ΕΛ.ΑΣ, Πυροσβεστικής, αλλά και στα υψηλής ζήτησης Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας όπως η Νομική, Φιλολογία, Παιδαγωγικά Τμήματα, Αγγλική Φιλολογία, Ψυχολογία και Οικονομικά Τμήματα, αποδεικνύουμε τη σκληρή μας δουλειά.

Το Φροντιστήριό μας άλλωστε είναι και πιστοποιημένο συνεργαζόμενο κέντρο της UNICERT (σύγχρονου Φορέα Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού, πιστοποιημένου από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και διαπιστευμένου από τον Ε.ΣΥ.Δ, τα πιστοποιητικά του οποίου αποτελούν απαραίτητο εφόδιο για προσλήψεις στο ελληνικό δημόσιο και διαγωνισμούς Α.Σ.Ε.Π.), αποκλειστικού αντιπροσώπου του Πανεπιστημίου FREDERICK της Κύπρου ( με έδρα τη Λευκωσία, ενώ σχολές και τμήματα λειτουργούν και στη Λεμεσό), το οποίο προσφέρει στον ελλαδικό χώρο προγράμματα σε πτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο (δια ζώσης – εξ αποστάσεως) ομοταγή με τα ελληνικά ΑΕΙ, αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ( Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης), με έξι (6) σχολές που καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα της εκπαίδευσης. Επίσημες γλώσσες του Πανεπιστημίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική) για την προώθηση των προγραμμάτων σπουδών του σε πτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο (δια ζώσης και εξ αποστάσεως).

Κατανοώντας ταυτόχρονα την οικονομική συγκυρία, το φροντιστήριο μας στέκεται δίπλα στην ελληνική οικογένεια με αίσθημα ευθύνης, αναπροσαρμόζοντας τα δίδακτρα του στο πνεύμα της κρίσης και υιοθετώντας προνομιακή τιμολογιακή πολιτική για ειδικές ομάδες μαθητών (όπως έκπτωση διδάκτρων για ανέργους, πολύτεκνους, αδέλφια, μαθητές εκτός Βόλου, εγγραφή δύο μαθητών…) και επιβραβεύοντας την αριστεία (έκπτωση σε αριστούχους).

Ως μέλος του Συλλόγου Φροντιστών Μαγνησίας και της ΟΕΦΕ (Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος) συμμετέχουμε κάθε χρόνο στα Πανελλαδικά Διαγωνίσματα Προσομοίωσης για όλες τις τάξεις του Λυκείου. Παράλληλα, μέσω ειδικών διαγνωστικών τεστ εντάσσουμε το μαθητή – τρια σε τμήμα ανάλογα με τις δυνατότητές του. Παρέχουμε οργανωμένο υλικό μέσω προσωπικών σημειώσεων αλλά και εκδόσεων Schooltime. gr ως επιστημονικοί συνεργάτες του site.

ü Ομοιογενή τμήματα

ü Δωρεάν έκτακτες ώρες διδασκαλίας

ü Σύγχρονα εποπτικά μέσα

ü Εβδομαδιαία προγραμματισμένα υποχρεωτικά διαγωνίσματα

ü Συνεχής ενημέρωση γονέων για τις πραγματικές επιδόσεις των παιδιών

Βόλος, Τοπάλη 15 (με Δημητριάδος)

Τηλ. Επικοινωνίας: 2421-0-23227 / 6976796234

Υπεύθυνοι σπουδών: Ιωαννίδης Άρης, Φιλόλογος,

Ντανοπούλου – Ιωαννίδου Όλγα

olgantanopoulou@yahoo.gr.

(Facebook, Iωαννίδης Άρης)

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β’ Γυμνασίου - Ενότητες 4η - 5η


Παρατηρήσεις

 

    1. Όταν πριν από το της κατάληξης του ρήματος υπάρχει φωνήεν, ο αόριστος της υποτακτικής τελειώνει σε -σω : παιδεύω παιδεύσω, δουλεύω δουλεύσω και ο παρακείμενος σε  -κω ή -κώς : πεπαιδεύκω ή πεπαιδευκώς , δεδουλεύκω ή δεδουλευκώς .

 

    2. Όταν το ρήμα τελειώνει σε -κω (= διώκω), -γω (= λήγω), -χω (= λέγχω), -ττω ή      -σσω (= πράττω, φυλάττω , πυρέσσω), ο αόριστος υποτακτικής τελειώνει σε   -ξω : διώξω  / λήξω  / λέγξω  / πράξω / φυλάξω  / πυρέξω    και ο παρακείμενος σε -χω ή   -χώς : δεδιώχω ή δεδιωχώς / λέγχω ή λεγχώς / πεπράχω ή πεπραχώς ὦ / πεφυλάχω ή πεφυλαχώς / πεπυρέχω ή πεπυρεχώς .

 

    3. Όταν το ρήμα τελειώνει σε - πω (= λείπω), - βω (= τρίβω), -φω (= γράφω), -πτω (= κρύπτω), ο αόριστος υποτακτικής τελειώνει σε -ψω : λείψω - τρίψω - γράψω - κρύψω και  ο παρακείμενος τελειώνει σε -φω ή -φώς : λελείφω ή λελειφώς - τετρίφω ή τετριφώς - γεγράφω ή γεγραφώς - κεκρύφω ή κεκρυφώς .

 

    4.  Όταν το ρήμα τελειώνει σε -τω (= νύτω), -δω (= σπεύδω), -θω (= πείθω), -ζω (= σχίζω), ο αόριστος ενεργητικής υποτακτικής τελειώνει σε -σω : νύσω - σπεύσω - πείσω -  σχίσω και ο παρακείμενος τελειώνει σε -κω ή -κώς : νύκω ή νυκώς - σπεύκω ή σπευκώς - πεπείκω ή πεπεικώς - σχίκω ή σχικώς . 

 

                  

Υ Π Ο Τ Α Κ Τ Ι Κ Η  Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Η Σ  Φ Ω Ν Η Σ

 

 1) ΡΗΜΑ : διώκω

 
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
(γώ)  
διώκω
διώξω
δεδιώχω      ή  δεδιωχώς
(σύ)   
διώκς
διώξς
δεδιώχς     ή  δεδιωχώς ᾖς
(οτος)
διώκ
διώξ
δεδιώχ      ή  δεδιωχώς 
(μες)
διώκωμεν
διώξωμεν
δεδιώχωμεν   ή  δεδιωχότες μεν
(μες)
διώκητε
διώξητε
δεδιώχητε    ή  δεδιωχότες τε
(οτοι)
διώκωσι(ν)
διώξωσι(ν)
δεδιώχωσι(ν) ή  δεδιωχότες σι(ν)

 

2) ΡΗΜΑ : γράφω  

 
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
(γώ)  
γράφω
γράψω
γεγράφω      ή  γεγραφώς
(σύ)   
γράφῃς
γράψῃς
γεγράφς     ή  γεγραφώς ᾖς
(οτος)
γράφῃ
γράψ
γεγράφῃ      ή  γεγραφώς 
(μες)
γράφωμεν
γράψωμεν
γεγράφωμεν   ή  γεγραφότες μεν
(μες)
γράφητε
γράψητε
γεγράφητε    ή  γεγραφότες τε
(οτοι)
γράφωσι(ν)
γράψωσι(ν)
γεγράφωσι(ν) ή  γεγραφότες σι(ν)

                

   

3) ΡΗΜΑ : πείθω

 
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
(γώ)  
πείθω
πείσω
πεπείκω      ή  πεπεικώς
(σύ)   
πείθῃς
πείσῃς
πεπείκῃς     ή  πεπεικώς ᾖς
(οτος)
πείθῃ
πείσῃ
πεπείκῃ      ή  πεπεικώς
(μες)
πείθωμεν
πείσωμεν
πεπείκωμεν   ή  πεπεικότες μεν
(μες)
πείθητε
πείσητε
πεπείκητε    ή  πεπεικότες τε
(οτοι)
πείθωσι(ν)
πείσωσι(ν)
πεπείκωσι(ν) ή  πεπεικότες σι(ν)

 

 

 

Η λειτουργία της υποτακτικής στον λόγο

 

 
 
Προτροπή : ἴθι ἐξετάσωμεν τά ἔργα τῶν θεῶν
Βουλητική
 
 
 
 
Απαγόρευση : μή πράξῃς ταῦτα
 
1.Κύριες προτάσεις
 
 
 
 
Απορηματική :
τί λέξωμεν νῦν, ὦ Φαῖδρε ;
 
(απορία)
 

 

 

 

Τελικές :
κύνας τρέφομεν, ἵνα φυλάττωσι τάς οἰκίας
 
Ενδοιαστικές :
Ἀθηναῖοι φοβοῦνται, μή Θηβαῖοι ταῦτα  πράξωσιν
2.Δευτερεύουσες
     προτάσεις
 
Υποθετικές :
ἤν ἐγγύς ἔλθῃ θάνατος, οὐδείς βούλεται θνήσκειν
 
Παραχωρητικές :
ἀνήρ πονηρός δυστυχεῖ, κἄν εὐτυχῇ
 
Χρονικές :
μή ἀπέλθητε, πρίν ἄν ἀκούσητε τήν ὅλην ἀλήθειαν
 
Αναφορικές :
αἱ ἀγαθαί φύσεις μνημονεύουσιν, ἅ ἄν μάθωσιν

 

 

Ø      Μερικές αξιοσημείωτες αποφθεγματικές φράσεις με υποτακτική

 

    - άν  ᾖς φιλομαθής,  σει πολυμαθής .

    - Ελαβο τάς διαβολάς, κν ψευδες σιν.

    - Μηδέ δίκην δικάσῃς, πρίν ἄμφω μῦθον ἀκούσῃς.

    - Μηδενί συμφοράν ὀνειδίσῃς· κοινή γάρ ἡ τύχη καί τό μέλλον ἀόρατον.

 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ

 

Ø     Να συμπληρώσετε τις επόμενες προτάσεις με τον κατάλληλο τύπο των ρημάτων που βρίσκονται στην παρένθεση :

 

- Κἄν τύραννος ……………….. (γράφω, αόρ. υποτακτ.) ταῦτα, νόμος ἐστί ;

 

- Μή ……………….. κήρυκα, πρίν ἄν ……………………… ἐπιμελῶς ταῦτα. (πέμπω,  ἐξετάζω, β’ πληθ. αορ. υποτακτ.)

 

- Πρίν ἄν ἀμφοῖν μῦθον …………………….(ἀκούω, β’ εν. αορ.  υποτακτ.), οὐκ ἄν δικάσαις.

 

- Μή ἀπέλθητε, πρίν τήν ἀλήθειαν ……………………….(ἀκούω, β’ πληθ. αορ.) 

 

- Ἐπειδάν ἡ στρατεία ………………………..(λήγω, γ’ ενικό αορ.),  εὐθύς  ἀποπέμψει αὐτόν.

 

-Ἐπειδάν ……………………..( ἀκούω, β’ πληθ. αορ.), κρίνατε.

 

-Τάς ἀρετάς ἐπιτηδεύομεν, ἵνα βίον εὐδαίμονα ……………………(διάγω, α’ πληθ. ενεστ.)

 

- Πᾶν πράττουσιν, ἵνα μή τούς παῖδας αὐτῶν …………………….(κολάζω, α’ πληθ. αορ.).

 

- Ἀθηναῖοι φοβοῦνται, μή  Θηβαῖοι ταῦτα ……………………..(πράττω, γ’ πληθ. αορ.)

 

 

Ø     Να κυκλώσετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση κάθε φορά :

 

κινδυνεύω / γ’ ενικό αορίστου  :          α) κινδυνεύωσιν

β) κινδυνεύσ

      γ) κινδυνεύσωσιν

 

πράττω / α’ πληθ. αορίστου  :                 α) πράττωμεν

β) πράξητε

   γ) πράξωμεν

 

στρατεύω / β’ πληθ. ενεστώτα  :    α) στρατεύῃς

                                                            β) στρατεύῃ

                                                            γ) στρατεύητε

 

 

διώκω / γ’ πληθ. αορίστου :                    α) διώκωσιν

β) διώξωσιν

             γ) δεδιωχότες ὦσιν

 

γράφω / β’ ενικό αορίστου :                    α) γράφῃς

 β) γράφητε

γ) γράψῃς

 

πείθω / β’ πληθ. αορίστου :                       α) πείσητε

  β) πείθητε

γ) πείθῃς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου