ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε.

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΗΣ

ΝΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ

Αγαπητοί γονείς και μαθητές, καλωσορίσατε στη σελίδα του φροντιστηρίου μας. Στόχος μας η καλύτερη δυνατή επικοινωνία μαζί σας και η διαρκής ενημέρωση για όλα όσα αφορούν τη λειτουργία και τις παροχές του φροντιστηρίου μας

Στο Φροντιστήριό μας προετοιμάζουμε τους μελλοντικούς πρωταγωνιστές. Η απόλυτη εξειδίκευσή μας στο χώρο των φιλολογικών και οικονομικών μαθημάτων, καθώς και η πολυετής πείρα μας στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, θέτουν από νωρίς τις βάσεις της επιτυχίας και διευκολύνουν τη δουλειά του υποψηφίου.

Άλλωστε, οι επιτυχίες μιλάνε για εμάς: με εισακτέους στα τμήματα στρατιωτικών σχολών, όπως ΣΣΑΣ Νομικής, ΣΣΑΣ Οικονομικών, ΣΜΥ, στις παραγωγικές σχολές των Αξιωματικών και Αστυφυλάκων ΕΛ.ΑΣ, Πυροσβεστικής, αλλά και στα υψηλής ζήτησης Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας όπως η Νομική, Φιλολογία, Παιδαγωγικά Τμήματα, Αγγλική Φιλολογία, Ψυχολογία και Οικονομικά Τμήματα, αποδεικνύουμε τη σκληρή μας δουλειά.

Το Φροντιστήριό μας άλλωστε είναι και πιστοποιημένο συνεργαζόμενο κέντρο της UNICERT (σύγχρονου Φορέα Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού, πιστοποιημένου από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και διαπιστευμένου από τον Ε.ΣΥ.Δ, τα πιστοποιητικά του οποίου αποτελούν απαραίτητο εφόδιο για προσλήψεις στο ελληνικό δημόσιο και διαγωνισμούς Α.Σ.Ε.Π.), αποκλειστικού αντιπροσώπου του Πανεπιστημίου FREDERICK της Κύπρου ( με έδρα τη Λευκωσία, ενώ σχολές και τμήματα λειτουργούν και στη Λεμεσό), το οποίο προσφέρει στον ελλαδικό χώρο προγράμματα σε πτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο (δια ζώσης – εξ αποστάσεως) ομοταγή με τα ελληνικά ΑΕΙ, αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ( Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης), με έξι (6) σχολές που καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα της εκπαίδευσης. Επίσημες γλώσσες του Πανεπιστημίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική) για την προώθηση των προγραμμάτων σπουδών του σε πτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο (δια ζώσης και εξ αποστάσεως).

Κατανοώντας ταυτόχρονα την οικονομική συγκυρία, το φροντιστήριο μας στέκεται δίπλα στην ελληνική οικογένεια με αίσθημα ευθύνης, αναπροσαρμόζοντας τα δίδακτρα του στο πνεύμα της κρίσης και υιοθετώντας προνομιακή τιμολογιακή πολιτική για ειδικές ομάδες μαθητών (όπως έκπτωση διδάκτρων για ανέργους, πολύτεκνους, αδέλφια, μαθητές εκτός Βόλου, εγγραφή δύο μαθητών…) και επιβραβεύοντας την αριστεία (έκπτωση σε αριστούχους).

Ως μέλος του Συλλόγου Φροντιστών Μαγνησίας και της ΟΕΦΕ (Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος) συμμετέχουμε κάθε χρόνο στα Πανελλαδικά Διαγωνίσματα Προσομοίωσης για όλες τις τάξεις του Λυκείου. Παράλληλα, μέσω ειδικών διαγνωστικών τεστ εντάσσουμε το μαθητή – τρια σε τμήμα ανάλογα με τις δυνατότητές του. Παρέχουμε οργανωμένο υλικό μέσω προσωπικών σημειώσεων αλλά και εκδόσεων Schooltime. gr ως επιστημονικοί συνεργάτες του site.

ü Ομοιογενή τμήματα

ü Δωρεάν έκτακτες ώρες διδασκαλίας

ü Σύγχρονα εποπτικά μέσα

ü Εβδομαδιαία προγραμματισμένα υποχρεωτικά διαγωνίσματα

ü Συνεχής ενημέρωση γονέων για τις πραγματικές επιδόσεις των παιδιών

Βόλος, Τοπάλη 15 (με Δημητριάδος)

Τηλ. Επικοινωνίας: 2421-0-23227 / 6976796234

Υπεύθυνοι σπουδών: Ιωαννίδης Άρης, Φιλόλογος,

Ντανοπούλου – Ιωαννίδου Όλγα

olgantanopoulou@yahoo.gr.

(Facebook, Iωαννίδης Άρης)

Υ Π Ο Τ Α Κ Τ Ι Κ Η ΜΕΣΗΣ ΦΩΝΗΣ ΒΑΡΥΤΟΝΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ


Υ Π Ο Τ Α Κ Τ Ι Κ Η  ΜΕΣΗΣ  ΦΩΝΗΣ  ΒΑΡΥΤΟΝΩΝ  ΡΗΜΑΤΩΝ

    1. Όταν πριν από το της κατάληξης του ρήματος υπάρχει φωνήεν, ο αόριστος της μέσης υποτακτικής τελειώνει σε -σωμαι : παιδεύω παιδεύσωμαι, δουλεύω  δουλεύσωμαι και ο παρακείμενος σε -μένος : πεπαιδευμένος ,  δεδουλευμένος .

 

    2. Όταν το ρήμα τελειώνει σε -κω (= διώκω) , -γω (= λήγω) , -χω (= λέγχω) , -ττω ή -σσω (= πράττω, πυρέσσω), ο αόριστος μέσης υποτακτικής τελειώνει σε -ξωμαι : διώξωμαι /λήξωμαι / λέγξωμαι / πράξωμαι /πυρέξωμαι,  ενώ ο μέσος παρακείμενος τελειώνει σε -γμένος (θηλ. -γμένη / ουδ. -γμένον) : δεδιωγμένος / λεληγμένος / λεγμένος / πεπραγμένος , κλπ.

 

    3. Όταν το ρήμα τελειώνει σε - πω (= λείπω),- βω (= τρίβω), -φω (= γράφω),          -πτω (= κρύπτω),  ο αόριστος μέσης υποτακτικής τελειώνει σε - ψωμαι : λείψωμαι -  τρίψωμαι - γράψωμαι - κρύψωμαι και ο παρακείμενος μέσης φωνής -μμένος : λελειμμένος - τετριμμένος - γεγραμμένος - κεκρυμμένος .

 

    4.  Όταν το ρήμα τελειώνει σε -τω (= νύτω) ,-δω (= σπεύδω), -θω (= πείθω),-ζω (= σχίζω), ο αόριστος μέσης φωνής τελειώνει σε –σωμαι : πείσωμαι – σχίσωμαι, κλπ. και ο παρακείμενος μέσης φωνής σε -σμένος (θηλ. -σμένη , ουδ. -σμένον ) : νυσμένος - σπευσμένος - πεπεισμένος - σχισμένος .

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ :

     
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
(γώ)  
διώκωμαι   
διώξωμαι      
δεδιωγμένος 
(σύ)   
διώκ
διώξ
δεδιωγμένος  ᾖς
(οτος)
διώκηται   
διώξηται          
δεδιωγμένος 
(μες)
διωκώμεθα  
διωξώμεθα     
δεδιωγμένοι  μεν
(μες)
διώκησθε   
διώξησθε          
δεδιωγμένοι  τε
(οτοι)
διώκωνται  
διώξωνται         
δεδιωγμένοι σι(ν) 

 

 
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
(γώ)  
γράφωμαι
γράψωμαι
γεγραμμένος
(σύ)   
γράφῃ
γράψῃ
γεγραμμένος ᾖς
(οτος)
γράφηται
γράψηται
γεγραμμένος
(μες)
γραφώμεθα
γραψώμεθα
γεγραμμένοι μεν
(μες)
γράφησθε
γράψησθε
γεγραμμένοι τε
(οτοι)
γράφωνται
γράψωνται
γεγραμμένοι σι(ν)

 

 
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
(γώ)  
πείθωμαι
πείσωμαι
πεπεισμένος
(σύ)   
πείθῃ
πείσῃ
πεπεισμένος ᾖς
(οτος)
πείθηται
πείσηται
πεπεισμένος
(μες)
πειθώμεθα
πεισώμεθα
πεπεισμένοι μεν
(μες)
πείθησθε
πείσησθε
πεπεισμένοι τε
(οτοι)
πείθωνται
πείσωνται
πεπεισμένοι σι(ν)

A.   Αφού συμπληρώσετε το επόμενο (οριζόντιο) σταυρόλεξο με τους ζητούμενους τύπους μέσης υποτακτικής, να γράψετε το όνομα ιστορικού προσώπου των Περσικών πολέμων, το οποίο σχηματίζεται στην κατακόρυφη στήλη που δείχνει το βέλος :

                                                         

1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.      δέχομαι : γ’ ενικό αορίστου

2.      τρέπομαι : γ’ πληθυντικό αορίστου

3.      πυρέττομαι : β’ ενικό αορίστου

4.      τάττομαι : α’ πληθυντικό αορίστου

5.      λύομαι : β’ πληθυντικό ενεστώτα

6.      θύομαι : α’ πληθυντικό αορίστου

 

Ø     Το όνομα που σχηματίζεται : …………………………………

 

B.   Να συμπληρώσετε τα κενά των επόμενων προτάσεων με τους σωστούς τύπους  μέσης υποτακτικής :

 

- Ξενοφῶν προέτρεπεν αὐτούς , ἵνα …………………………(ψηφίζομαι, γ’ πληθ. αορ.) κατακαῦσαι τάς ἁμάξας.

                    

- Εἰρήνην μή ποιήσησθε, ἐάν ……………………….(λογίζομαι, β’ πληθ. ενεστ.) συμφέρειν ὑμῖν πολεμεῖν.

 

- Πράξομεν ταῦτα, ἤν ὑπό τῶν θεῶν …………………………………………………. (τάττομαι, α’ πληθ. παρακ., αρσεν.) οὕτω πράττειν.

 

- Ὀρθῶς ποιήσετε , ἤν μή ………………………..(δέχομαι, β’ πληθ. αορ. ) Ἀγησίλαον.

 

- Ἐν ταῖς οἰκίαις οἱ ἄνθρωποι ξύλα καίουσιν· ὅταν δ’ ………………………………… (ἀναγκάζομαι, γ’ πληθ. ενεστ.)  ἔξω τῶν οἴκων εἶναι, πυκνούς χιτῶνας καί χλαίνας ἐνδύονται  , τάς δέ κεφαλάς διφθέραις ἐγκαλύπτουσι.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου