ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε.

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΗΣ

ΝΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ

Αγαπητοί γονείς και μαθητές, καλωσορίσατε στη σελίδα του φροντιστηρίου μας. Στόχος μας η καλύτερη δυνατή επικοινωνία μαζί σας και η διαρκής ενημέρωση για όλα όσα αφορούν τη λειτουργία και τις παροχές του φροντιστηρίου μας

Στο Φροντιστήριό μας προετοιμάζουμε τους μελλοντικούς πρωταγωνιστές. Η απόλυτη εξειδίκευσή μας στο χώρο των φιλολογικών και οικονομικών μαθημάτων, καθώς και η πολυετής πείρα μας στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, θέτουν από νωρίς τις βάσεις της επιτυχίας και διευκολύνουν τη δουλειά του υποψηφίου.

Άλλωστε, οι επιτυχίες μιλάνε για εμάς: με εισακτέους στα τμήματα στρατιωτικών σχολών, όπως ΣΣΑΣ Νομικής, ΣΣΑΣ Οικονομικών, ΣΜΥ, στις παραγωγικές σχολές των Αξιωματικών και Αστυφυλάκων ΕΛ.ΑΣ, Πυροσβεστικής, αλλά και στα υψηλής ζήτησης Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας όπως η Νομική, Φιλολογία, Παιδαγωγικά Τμήματα, Αγγλική Φιλολογία, Ψυχολογία και Οικονομικά Τμήματα, αποδεικνύουμε τη σκληρή μας δουλειά.

Το Φροντιστήριό μας άλλωστε είναι και πιστοποιημένο συνεργαζόμενο κέντρο της UNICERT (σύγχρονου Φορέα Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού, πιστοποιημένου από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και διαπιστευμένου από τον Ε.ΣΥ.Δ, τα πιστοποιητικά του οποίου αποτελούν απαραίτητο εφόδιο για προσλήψεις στο ελληνικό δημόσιο και διαγωνισμούς Α.Σ.Ε.Π.), αποκλειστικού αντιπροσώπου του Πανεπιστημίου FREDERICK της Κύπρου ( με έδρα τη Λευκωσία, ενώ σχολές και τμήματα λειτουργούν και στη Λεμεσό), το οποίο προσφέρει στον ελλαδικό χώρο προγράμματα σε πτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο (δια ζώσης – εξ αποστάσεως) ομοταγή με τα ελληνικά ΑΕΙ, αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ( Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης), με έξι (6) σχολές που καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα της εκπαίδευσης. Επίσημες γλώσσες του Πανεπιστημίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική) για την προώθηση των προγραμμάτων σπουδών του σε πτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο (δια ζώσης και εξ αποστάσεως).

Κατανοώντας ταυτόχρονα την οικονομική συγκυρία, το φροντιστήριο μας στέκεται δίπλα στην ελληνική οικογένεια με αίσθημα ευθύνης, αναπροσαρμόζοντας τα δίδακτρα του στο πνεύμα της κρίσης και υιοθετώντας προνομιακή τιμολογιακή πολιτική για ειδικές ομάδες μαθητών (όπως έκπτωση διδάκτρων για ανέργους, πολύτεκνους, αδέλφια, μαθητές εκτός Βόλου, εγγραφή δύο μαθητών…) και επιβραβεύοντας την αριστεία (έκπτωση σε αριστούχους).

Ως μέλος του Συλλόγου Φροντιστών Μαγνησίας και της ΟΕΦΕ (Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος) συμμετέχουμε κάθε χρόνο στα Πανελλαδικά Διαγωνίσματα Προσομοίωσης για όλες τις τάξεις του Λυκείου. Παράλληλα, μέσω ειδικών διαγνωστικών τεστ εντάσσουμε το μαθητή – τρια σε τμήμα ανάλογα με τις δυνατότητές του. Παρέχουμε οργανωμένο υλικό μέσω προσωπικών σημειώσεων αλλά και εκδόσεων Schooltime. gr ως επιστημονικοί συνεργάτες του site.

ü Ομοιογενή τμήματα

ü Δωρεάν έκτακτες ώρες διδασκαλίας

ü Σύγχρονα εποπτικά μέσα

ü Εβδομαδιαία προγραμματισμένα υποχρεωτικά διαγωνίσματα

ü Συνεχής ενημέρωση γονέων για τις πραγματικές επιδόσεις των παιδιών

Βόλος, Τοπάλη 15 (με Δημητριάδος)

Τηλ. Επικοινωνίας: 2421-0-23227 / 6976796234

Υπεύθυνοι σπουδών: Ιωαννίδης Άρης, Φιλόλογος,

Ντανοπούλου – Ιωαννίδου Όλγα

olgantanopoulou@yahoo.gr.

(Facebook, Iωαννίδης Άρης)

Ενεργητική Ευκτική βαρύτονων ρημάτων


Ενεργητική Ευκτική βαρύτονων ρημάτων

 

ü  Ενεστώτας/Καταλήξεις(λύω)   (διώκω)           (γράφω)

α’ ενικό
-οιμι
λύοιμι
διώκοιμι
γράφοιμι
β’ ενικό
-οις
λύοις
διώκοις
γράφοις
γ’ ενικό
-οι
λύοι
διώκοι
γράφοι
α’ πληθ.
-οιμεν
λύοιμεν
διώκοιμεν     
γράφοιμεν      
β’ πληθ.
-οιτε
λύοιτε
διώκοιτε
γράφοιτε
γ’ πληθ.
-οιεν
λύοιεν
διώκοιεν
γράφοιεν

 

ü  Μέλλοντας/Καταλήξεις  (λύω)      (διώκω)          (γράφω)

α’ ενικό
-σοιμι
λύσοιμι
διώξοιμι
γράψοιμι
β’ ενικό
-σοις
λύσοις
διώξοις
γράψοις
γ’ ενικό
-σοι
λύσοι
διώξοι
γράψοι
α’ πληθ.
-σοιμεν
λύσοιμεν
διώξοιμεν     
γράψοιμεν     
β’ πληθ.
-σοιτε
λύσοιτε
διώξοιτε
γράψοιτε
γ’ πληθ.
-σοιεν
λύσοιεν
διώξοιεν
γράψοιεν

 

ü      Αόριστος /Καταλήξεις (λύω)          (διώκω)               (γράφω)

α’ ενικό
-σαιμι
λύσαιμι
διώξαιμι
γράψαιμι
β’ ενικό
-σαις ή -σειας
λύσαις  ή λύσειας
διώξαις ή διώξειας
γράψαις ή γράψειας
γ’ ενικό
-σαι ή –σειε(ν)
λύσαι  ή  λύσειε(ν)
διώξαι ή διώξειε(ν)
γράψαι ή γράψειε(ν)
α’ πληθ.
-σαιμεν
λύσαιμεν
διώξαιμεν
γράψαιμεν
β’ πληθ.
-σαιτε
λύσαιτε
διώξαιτε
γράψαιτε
γ’ πληθ.
-σαιεν   ή -σειαν
λύσαιεν  ή λύσειαν
διώξαιεν ή διώξειαν
γράψαιεν ή γράψειαν

 

Παρατηρήσεις :

 

1) οι τύποι σε –ειας, -ειε(ν), -ειαν του ενεργητικού αορίστου ευκτικής λέγονται αιολικοί και είναι πιο εύχρηστοι από τους άλλους.

 

2)  όταν το ρήμα τελειώνει σε –κω, -γω, -χω, -ττω, -σσω {διώκω, ἐλέγχω, πράττω, πυρέσσω}, οι καταλήξεις του αορίστου της ενεργητικής ευκτικής είναι :

ξαιμι, -ξαις (ή –ξειας), -ξαι (ή –ξειεν), -ξαιμεν, -ξαιτε, -ξαιεν (ή –ξειαν).

 

3)  όταν το ρήμα τελειώνει σε –πω, -βω, -φω, -πτω {λείπω, τρίβω, γράφω, καλύπτω}, οι καταλήξεις του αορίστου ενεργητικής ευκτικής είναι :

-ψαιμι, -ψαις (ή –ψειας),  -ψαι (ή –ψειεν), -ψαιμεν, -ψαιτε, –ψαιεν (ή –ψειαν).

ü     Παρακείμενος :

Α) Περιφραστικός παρακείμενος ενεργητικής ευκτικής ( = πιο εύχρηστος )

                    Καταλήξεις                 (λύω)                      (διώκω)                     (γράφω)

α’ ενικό
 -κώς  εἴην    
λελυκώς εἴην
δεδιωχώς εἴην
γεγραφώς εἴην
β’ ενικό
-κώς εἴης
λελυκώς εἴης
δεδιωχώς εἴης
γεγραφώς εἴης
γ’ ενικό
-κώς εἴη
λελυκώς εἴη
δεδιωχώς εἴη
γεγραφώς εἴη
α’ πληθ.
-κότες εἴημεν ή εἶμεν
λελυκότες εἴημεν ή λελυκότες εἶμεν
δεδιωχότες εἴημεν ή εἶμεν
γεγραφότες εἴημεν ή εἶμεν
β’ πληθ.
-κότες εἴητε ή εἶτε
λελυκότες εἴητε ή
λελυκότες εἶτε
δεδιωχότες εἴητε
ή εἶτε
γεγραφότες εἴητε ή εἶτε
γ’ πληθ.
-κότες εἴησαν ή  εἶεν
λελυκότες εἴησαν ή
λελυκότες εἶεν
δεδιωχότες εἴησαν ή εἶεν
γεγραφότες εἴησαν ή εἶεν

 

Β) Μονολεκτικός παρακείμενος ενεργητικής ευκτικής ( = σπανιότερος )

                     Καταλήξεις                  (λύω)                (διώκω)                (γράφω)

α’ ενικό
 -κοιμι    
λελύκοιμι
δεδιώχοιμι
γεγράφοιμι
β’ ενικό
 -κοις    
λελύκοις
δεδιώχοις
γεγράφοις
γ’ ενικό
 -κοι    
λελύκοι
δεδιώχοι
γεγράφοι
α’ πληθ.
 -κοιμεν    
λελύκοιμεν
δεδιώχοιμεν
γεγράφοιμεν
β’ πληθ.
 -κοιτε    
λελύκοιτε
δεδιώχοιτε
γεγράφοιτε
γ’ πληθ.
 -κοιεν    
λελύκοιεν
δεδιώχοιεν
γεγράφοιεν

 

Παρατηρήσεις :

1) όταν το ρήμα τελειώνει σε κω, -γω, -χω, -ττω, -σσω, οι καταλήξεις του παρακειμένου της ενεργητικής ευκτικής είναι στον ενικό :

-χώς, -χυῖα, -χός  εἴην, κλπ.   –χοιμι, -χοις, -χοι)  και στον πληθυντικό                                –χότες, -χυῖαι, -χότα εἴημεν, κλπ.  –χοιμεν, -χοιτε, -χοιεν).

2) όταν το ρήμα τελειώνει σε πω, -βω, -φω, -πτω, οι καταλήξεις του παρακειμένου ενεργητικής ευκτικής είναι στον ενικό :

-φώς, -φυῖα, -φός  εἴην, κλπ.   –φοιμι, -φοις,  -φοι)  και στον πληθυντικό                    - φότες, -φυῖαι, -φότα εἴημεν, κλπ. (ή –φοιμεν, -φοιτε,  -φοιεν).

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου