ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε.

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΗΣ

ΝΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ

Αγαπητοί γονείς και μαθητές, καλωσορίσατε στη σελίδα του φροντιστηρίου μας. Στόχος μας η καλύτερη δυνατή επικοινωνία μαζί σας και η διαρκής ενημέρωση για όλα όσα αφορούν τη λειτουργία και τις παροχές του φροντιστηρίου μας

Στο Φροντιστήριό μας προετοιμάζουμε τους μελλοντικούς πρωταγωνιστές. Η απόλυτη εξειδίκευσή μας στο χώρο των φιλολογικών και οικονομικών μαθημάτων, καθώς και η πολυετής πείρα μας στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, θέτουν από νωρίς τις βάσεις της επιτυχίας και διευκολύνουν τη δουλειά του υποψηφίου.

Άλλωστε, οι επιτυχίες μιλάνε για εμάς: με εισακτέους στα τμήματα στρατιωτικών σχολών, όπως ΣΣΑΣ Νομικής, ΣΣΑΣ Οικονομικών, ΣΜΥ, στις παραγωγικές σχολές των Αξιωματικών και Αστυφυλάκων ΕΛ.ΑΣ, Πυροσβεστικής, αλλά και στα υψηλής ζήτησης Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας όπως η Νομική, Φιλολογία, Παιδαγωγικά Τμήματα, Αγγλική Φιλολογία, Ψυχολογία και Οικονομικά Τμήματα, αποδεικνύουμε τη σκληρή μας δουλειά.

Το Φροντιστήριό μας άλλωστε είναι και πιστοποιημένο συνεργαζόμενο κέντρο της UNICERT (σύγχρονου Φορέα Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού, πιστοποιημένου από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και διαπιστευμένου από τον Ε.ΣΥ.Δ, τα πιστοποιητικά του οποίου αποτελούν απαραίτητο εφόδιο για προσλήψεις στο ελληνικό δημόσιο και διαγωνισμούς Α.Σ.Ε.Π.), αποκλειστικού αντιπροσώπου του Πανεπιστημίου FREDERICK της Κύπρου ( με έδρα τη Λευκωσία, ενώ σχολές και τμήματα λειτουργούν και στη Λεμεσό), το οποίο προσφέρει στον ελλαδικό χώρο προγράμματα σε πτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο (δια ζώσης – εξ αποστάσεως) ομοταγή με τα ελληνικά ΑΕΙ, αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ( Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης), με έξι (6) σχολές που καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα της εκπαίδευσης. Επίσημες γλώσσες του Πανεπιστημίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική) για την προώθηση των προγραμμάτων σπουδών του σε πτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο (δια ζώσης και εξ αποστάσεως).

Κατανοώντας ταυτόχρονα την οικονομική συγκυρία, το φροντιστήριο μας στέκεται δίπλα στην ελληνική οικογένεια με αίσθημα ευθύνης, αναπροσαρμόζοντας τα δίδακτρα του στο πνεύμα της κρίσης και υιοθετώντας προνομιακή τιμολογιακή πολιτική για ειδικές ομάδες μαθητών (όπως έκπτωση διδάκτρων για ανέργους, πολύτεκνους, αδέλφια, μαθητές εκτός Βόλου, εγγραφή δύο μαθητών…) και επιβραβεύοντας την αριστεία (έκπτωση σε αριστούχους).

Ως μέλος του Συλλόγου Φροντιστών Μαγνησίας και της ΟΕΦΕ (Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος) συμμετέχουμε κάθε χρόνο στα Πανελλαδικά Διαγωνίσματα Προσομοίωσης για όλες τις τάξεις του Λυκείου. Παράλληλα, μέσω ειδικών διαγνωστικών τεστ εντάσσουμε το μαθητή – τρια σε τμήμα ανάλογα με τις δυνατότητές του. Παρέχουμε οργανωμένο υλικό μέσω προσωπικών σημειώσεων αλλά και εκδόσεων Schooltime. gr ως επιστημονικοί συνεργάτες του site.

ü Ομοιογενή τμήματα

ü Δωρεάν έκτακτες ώρες διδασκαλίας

ü Σύγχρονα εποπτικά μέσα

ü Εβδομαδιαία προγραμματισμένα υποχρεωτικά διαγωνίσματα

ü Συνεχής ενημέρωση γονέων για τις πραγματικές επιδόσεις των παιδιών

Βόλος, Τοπάλη 15 (με Δημητριάδος)

Τηλ. Επικοινωνίας: 2421-0-23227 / 6976796234

Υπεύθυνοι σπουδών: Ιωαννίδης Άρης, Φιλόλογος,

Ντανοπούλου – Ιωαννίδου Όλγα

olgantanopoulou@yahoo.gr.

(Facebook, Iωαννίδης Άρης)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1,2,3

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΚΕΦ. 1,2,3


ΟΜΑΔΑ ΑΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ
Α1. Δύο αγαθά είναι υποκατάστατα μεταξύ τους, αν το ένα καταναλώνεται μαζί
με το άλλο. Σ Λ
Α2. Ένας ανέφικτος συνδυασμός ως προς την Κ.Π.Δ. μιας οικονομίας
υποδηλώνει την έλλειψη ανεργίας σ' αυτήν.  Σ Λ
A3. Συμφέρει μια επιχείρηση να μειώνει την τιμή του προϊόντος που παράγει,
εφ' όσον αυτό έχει ανελαστική ζήτηση.  Σ Λ
Α4. Η ανία στην εργασία ενός εργάτη, μπορεί να θεωρηθεί ως αποτέλεσμα της
προσπάθειας των οικονομιών να βρουν τρόπους για την άμβλυνση του
οικονομικού προβλήματος.  Σ Λ
Α5. Ορθολογικός είναι ο καταναλωτής που επιλέγει αγαθά και υπηρεσίες με
βάση το εισόδημα του.  Σ Λ
                                                                                                              (Μονάδες 2∙5 =10)

Να γράψετε τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση

Α6. Το κόστος ευκαιρίας ενός αγαθού Χ, εκφράζει:
α) τις μονάδες του αγαθού Χ που παράγονται.
β) τις μονάδες του αγαθού Ψ που δεν παράγονται
γ) τις μονάδες του Ψ που δεν παράγονται για να παραχθεί ένα Χ
δ) τις μονάδες του αγαθού Ψ που δεν θα παραχθούν για να παραχθούν
συγκεκριμένα Χ.
                                                                                                    (Μονάδες 5)
Α7. Αν η τιμή ενός αγαθού μειωθεί κατά 1% με αποτέλεσμα η ζητούμενη
ποσότητα του να αυξηθεί κατά 2%, αυτό σημαίνει ότι η ζήτηση είναι:
α) Ανελαστική
β) Τέλεια ανελαστική
γ) ελαστική
δ) τέλεια ελαστική
                                                                                                     (Μονάδες 5)
Α8. Δίνεται ο πίνακας:
       L    0    5    10    15    20
      MP  -    4     6      2      1

Το μέσο προϊόν για L = 8 είναι:
α) 3,75
β) 4,75
γ) 5
δ) 6,25                                                                                (Μονάδες 5)
ΟΜΑΔΑ Β
Β1. Να ορίσετε την έννοια της παραγωγικής διαδικασίας και να αναφέρετε τα
βασικά στοιχεία της.
                                                                                                               (Μονάδες 10)
Β2. Ποια επιδίωξη αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς του
καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών;
• Ποιοι παράγοντες περιορίζουν την παραπάνω επιδίωξη;
• Τι ονομάζεται ορθολογική συμπεριφορά
                                                                                                               (Μονάδες 10)
Β3. Κεφαλαιουχικά και Καταναλωτικά Αγαθά. Να δώσετε ορισμούς και να αναφέρετε και παραδείγματα
                                                                                                               (Μονάδες 5)
ΟΜΑΔΑ Γ
Α. Τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα αναφέρονται σε μια επιχείρηση που
λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο. Η εργασία (L) αποτελεί τον μοναδικό μετα-
βλητό συντελεστή παραγωγής και η αμοιβή της είναι 60 χρηματικές μονάδες
ΕΡΓΑΣΙΑ       
AVC
       0                           -
       1                        7.50
       2                         6
       3                         4.50
       4                         3.75
       5                         3.75
       6                         4

Γ1. Να υπολογίσετε το συνολικό(TP) το μέσο(AP) και το οριακό προιόν(MP) , καθώς και το μεταβλητό κόστος(VC).
                                                                                                             (Μονάδες 10)
Γ2. Να εξηγήσετε αν στην περίπτωση της εν λόγω επιχείρησης εάν ισχύει ο νόμος
της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης, σε ποια ποσότητα της εργασίας
φαίνεται η λειτουργία του και γιατί.
(Μονάδες 2)
Γ3. Να υπολογίσετε το μέσο μεταβλητό κόστος της επιχείρησης, αν αυτή
αυξήσει την παραγωγή της από 80 σε 85 μονάδες προϊόντος.
                                                                                                             (Μονάδες 3)

Β. To μηνιαίο εισόδημα ενός καταναλωτή ανέρχεται στις 182.000 και είναι
μεγαλύτερο κατά 30% από το εισόδημα κατά το προηγούμενο έτος.
Με σταθερή την τιμή του αγαθού Χ, το πρώτο έτος ο καταναλωτής ζητά 80
μονάδες το μήνα, ενώ το δεύτερο έτος ζητά 20 μονάδες περισσότερο.
α) Να υπολογιστεί η εισοδηματική ελαστικότητα (Μονάδες 10)
β) Να χαρακτηρίσετε το αγαθό Χ (Μονάδες 2)
γ) Αν αυξηθεί η Φορολογία Εισοδήματος να εξηγήσετε με τη βοήθεια
διαγράμματος τις επιπτώσεις στη ζήτηση του Χ. (Μονάδες 3)

ΟΜΑΔΑ Δ
Μία οικονομία παράγει τα αγαθά Χ και Ψ απασχολώντας πλήρως και
αποδοτικά τους 6 εργαζόμενους που διαθέτει και οι οποίοι έχουν την εξής
απόδοση :

Εργάτες     Μονάδες Χ ή Ψ
     1                              60 ή 58
     2                            100 ή 106
     3                            120 ή 130
     4                            132 ή 160
     5                            140 ή 200
     6                            144 ή 240

α) Να γίνει η Κ.Π.Δ. β) Αν η οικονομία παράγει 110 μονάδες του Χ ποιά είναι η μέγιστη παραγωγή
του Ψ ;
γ) Αν η παραγωγή του Χ αυξηθεί από 70 σε 125 μονάδες, πόσες μονάδες του
Ψ  πρέπει να θυσιαστούν ;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου