ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε.

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΗΣ

ΝΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ

Αγαπητοί γονείς και μαθητές, καλωσορίσατε στη σελίδα του φροντιστηρίου μας. Στόχος μας η καλύτερη δυνατή επικοινωνία μαζί σας και η διαρκής ενημέρωση για όλα όσα αφορούν τη λειτουργία και τις παροχές του φροντιστηρίου μας

Στο Φροντιστήριό μας προετοιμάζουμε τους μελλοντικούς πρωταγωνιστές. Η απόλυτη εξειδίκευσή μας στο χώρο των φιλολογικών και οικονομικών μαθημάτων, καθώς και η πολυετής πείρα μας στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, θέτουν από νωρίς τις βάσεις της επιτυχίας και διευκολύνουν τη δουλειά του υποψηφίου.

Άλλωστε, οι επιτυχίες μιλάνε για εμάς: με εισακτέους στα τμήματα στρατιωτικών σχολών, όπως ΣΣΑΣ Νομικής, ΣΣΑΣ Οικονομικών, ΣΜΥ, στις παραγωγικές σχολές των Αξιωματικών και Αστυφυλάκων ΕΛ.ΑΣ, Πυροσβεστικής, αλλά και στα υψηλής ζήτησης Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας όπως η Νομική, Φιλολογία, Παιδαγωγικά Τμήματα, Αγγλική Φιλολογία, Ψυχολογία και Οικονομικά Τμήματα, αποδεικνύουμε τη σκληρή μας δουλειά.

Το Φροντιστήριό μας άλλωστε είναι και πιστοποιημένο συνεργαζόμενο κέντρο της UNICERT (σύγχρονου Φορέα Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού, πιστοποιημένου από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και διαπιστευμένου από τον Ε.ΣΥ.Δ, τα πιστοποιητικά του οποίου αποτελούν απαραίτητο εφόδιο για προσλήψεις στο ελληνικό δημόσιο και διαγωνισμούς Α.Σ.Ε.Π.), αποκλειστικού αντιπροσώπου του Πανεπιστημίου FREDERICK της Κύπρου ( με έδρα τη Λευκωσία, ενώ σχολές και τμήματα λειτουργούν και στη Λεμεσό), το οποίο προσφέρει στον ελλαδικό χώρο προγράμματα σε πτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο (δια ζώσης – εξ αποστάσεως) ομοταγή με τα ελληνικά ΑΕΙ, αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ( Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης), με έξι (6) σχολές που καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα της εκπαίδευσης. Επίσημες γλώσσες του Πανεπιστημίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική) για την προώθηση των προγραμμάτων σπουδών του σε πτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο (δια ζώσης και εξ αποστάσεως).

Κατανοώντας ταυτόχρονα την οικονομική συγκυρία, το φροντιστήριο μας στέκεται δίπλα στην ελληνική οικογένεια με αίσθημα ευθύνης, αναπροσαρμόζοντας τα δίδακτρα του στο πνεύμα της κρίσης και υιοθετώντας προνομιακή τιμολογιακή πολιτική για ειδικές ομάδες μαθητών (όπως έκπτωση διδάκτρων για ανέργους, πολύτεκνους, αδέλφια, μαθητές εκτός Βόλου, εγγραφή δύο μαθητών…) και επιβραβεύοντας την αριστεία (έκπτωση σε αριστούχους).

Ως μέλος του Συλλόγου Φροντιστών Μαγνησίας και της ΟΕΦΕ (Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος) συμμετέχουμε κάθε χρόνο στα Πανελλαδικά Διαγωνίσματα Προσομοίωσης για όλες τις τάξεις του Λυκείου. Παράλληλα, μέσω ειδικών διαγνωστικών τεστ εντάσσουμε το μαθητή – τρια σε τμήμα ανάλογα με τις δυνατότητές του. Παρέχουμε οργανωμένο υλικό μέσω προσωπικών σημειώσεων αλλά και εκδόσεων Schooltime. gr ως επιστημονικοί συνεργάτες του site.

ü Ομοιογενή τμήματα

ü Δωρεάν έκτακτες ώρες διδασκαλίας

ü Σύγχρονα εποπτικά μέσα

ü Εβδομαδιαία προγραμματισμένα υποχρεωτικά διαγωνίσματα

ü Συνεχής ενημέρωση γονέων για τις πραγματικές επιδόσεις των παιδιών

Βόλος, Τοπάλη 15 (με Δημητριάδος)

Τηλ. Επικοινωνίας: 2421-0-23227 / 6976796234

Υπεύθυνοι σπουδών: Ιωαννίδης Άρης, Φιλόλογος,

Ντανοπούλου – Ιωαννίδου Όλγα

olgantanopoulou@yahoo.gr.

(Facebook, Iωαννίδης Άρης)

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ§                 ΑΣΚΗΣΗ 1
Εκφώνηση
Να μεταφέρετε τους τύπους που σας δίνονται στον άλλο αριθμό:
2. este
3. sunto
4. futuri sint
5. fuistis
6. fueramus
7. futuram esse / fore
8. erunt
9. fuerint
10.                      sunt
11.                      futura sitis
12.                      sumus
13.                      fuero
14.                      fuerim
15.                      estote
16.                      esses
Λύση
17.                      este: es
18.                      sunto: esto
19.                      futuri sint: futurus sit
20.                      fuistis: fuisti
21.                      fueramus: fueram
22.                      futuram esse / fore: futuras esse / fore
23.                      erunt: erit
24.                      fuerint: fuerit (είτε ως οριστ. Συντ. Μέλλοντα είτε ως υποτ. Πρκμ.)
25.                      sunt: est
26.                      futura sitis: futurum sis
27.                      sumus: sum
28.                      fuero: fuerimus
29.                      fuerim: fuerimus
30.                      estote: esto
31.                      esses: essetis

§                 ΑΣΚΗΣΗ 2
Εκφώνηση
Να αναγνωρίσετε γραμματικά τους ακόλουθους τύπους:
§                 erunt
§                 fuerunt
§                 fuerint
§                 sunt
§                 sunto
§                 es
§                 fore
§                 estis
§                 este
§                 futurum esse
Λύση
§                 erunt: γ΄ πληθυντικό Οριστικής Μέλλοντα
§                 fuerunt: γ΄ πληθυντικό Οριστικής Παρακειμένου
§                 fuerint: γ΄ πληθυντικό Οριστικής Συντ. Μέλλοντα ή Yποτακτικής Παρακειμένου
§                 sunt: γ΄ πληθυντικό Οριστικής Ενεστώτα
§                 sunto: γ΄ πληθυντικό Προστακτικής Μέλλοντα
§                 es: β΄ ενικό Οριστικής Ενεστώτα ή Προστακτικής Ενεστώτα
§                 fore: απαρέμφατο Μέλλοντα
§                 estis: β΄ πληθυντικό Οριστικής Ενεστώτα
§                 este: β΄ πληθυντικό Προστακτικής Ενεστώτα
§                 futurum esse: απαρέμφατο Μέλλοντα, με υποκείμενο αρσενικό ή ουδέτερο γένος στον ενικό αριθμό

§                 ΑΣΚΗΣΗ 3
Εκφώνηση

Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
54.                                                                      fuero: ίδιο πρόσωπο Υποτακτικής Παρακειμένου
55.                                                                      estis: β΄ πληθυντικό Προστακτικής Ενεστώτα
56.                                                                      sunt: απαρέμφατο Μέλλοντα στο ίδιο πρόσωπο (αρσενικό γένος)
57.                                                                      eram: γ΄ πληθυντικό Προστακτικής Μέλλοντα
58.                                                                      fui: β΄ ενικό Υποτακτικής Υπερσυντελίκου
59.                                                                      sum: μετοχή Μέλλοντα (θηλυκό γένος στην ονομαστική πληθυντικού)
60.                                                                      absum: μετοχή Ενεστώτα στην ονομαστική πληθυντικού του ουδετέρου γένους
61.                                                                      praefuit: απαρέμφατο Ενεστώτα
62.                                                                      absum: μετοχή Μέλλοντα στην ονομαστική ενικού του αρσενικού γένους
63.                                                                      adsum: μετοχή Μέλλοντα στην ονομαστική ενικού του αρσενικού γένους
64.                                                                      afuerunt: ίδιο πρόσωπο στην Υποτακτική του ίδιου χρόνου
65.                                                                      affuerat / adfuerat: Υποτακτική στο ίδιο πρόσωπο και χρόνο
66.                                                                      praesum: μετοχή Ενεστώτα στην ονομαστική ενικού του θηλυκού γένους
67.                                                                      praesumus: μετοχή Ενεστώτα στην αφαιρετική ενικού του θηλυκού γένους
68.                                                                      fuisti: απαρέμφατο στον ίδιο χρόνο
Λύση
69.                                                                      fuero: fuerim
70.                                                                      estis: este
71.                                                                      sunt: futuros esse/ fore
72.                                                                      eram: sunto
73.                                                                      fui: fuisses
74.                                                                      sum: futurae
75.                                                                      absum: absentia
76.                                                                      praefuit: praeesse
77.                                                                      absum: afuturus
78.                                                                      adsum: adfuturus/ affuturus
79.                                                                      afuerunt: afuerint
80.                                                                      adfuerat/ affuerat: adfuisset/ affuisset
81.                                                                      praesum: praesens
82.                                                                      praesumus: praesente, praesenti κάνει μόνο αν είναι επιθετική μτχ και λειτουργεί ως επιθετικός προσδιορισμός
83.                                                                      fuisti: fuisse

§                 ΑΣΚΗΣΗ 4
Εκφώνηση
Να συμπληρωθούν οι σωστοί τύποι του sum:
85.                                                                      T. Manlius exercitui Romanorum ……..(31): ( praesum , οριστ. Παρακειμένου)
86.                                                                      Cum Africanus in Literno ……, […] (34): ( sum ,υποτ. Παρατατικού)
87.                                                                      Caesar in litteris scribit se cum legionibus celeriter …..(45): ( adsum, απαρ. Μέλλοντα)
88.                                                                      Camillus …… dictator est factus(21): ( absum, μτχ Ενεστώτα)
89.                                                                      Caesar cognoscit quanto in periculo res …(45): ( sum, υποτ. Ενεστώτα)
90.                                                                      Ego, pater, cana …. malo(47): ( sum, απαρ. Ενεστώτα)
Λύση
91.                                                                      T. Manlius exercitui Romanorum praefuit.
92.                                                                      Cum Africanus in Literno esset, […]
93.                                                                      Caesar in litteris scribit se cum legionibus celeriter adfore [adfuturum esse].
94.                                                                      Camillus absens dictator est factus.
95.                                                                      Caesar cognoscit quanto in periculo res sit.
96.                                                                      Ego, pater, cana esse malo.

§                 ΑΣΚΗΣΗ 5
Εκφώνηση
Να μεταφέρετε τους ακόλουθους ρηματικούς τύπους στο ίδιο πρόσωπο του άλλου αριθμού:
2. appellat:
3. adligatura simus:
4. comparavisti:
5. desideravisset:
6. cogitares:
7. expugnatura esse:
8. exspiraverim:
9. exulavero:
10.                      funda:
11.                      hiemato (γ΄ ενικό):
12.                      honorabimus:
13.                      inclames:
14.                      curaverunt:
15.                      laverunt:
16.                      liberatote:
Λύση
17.                      appellat: appellant
18.                      adligatura simus: adligaturum sim
19.                      comparavisti: comparavistis
20.                      desideravisset: desideravissent
21.                      cogitares: cogitaretis
22.                      expugnatura esse: expugnaturum esse
23.                      exspiraverim: exspiraverimus
24.                      exulavero: exulaverimus
25.                      funda: fundate
26.                      hiemato (γ΄ ενικό): hiemanto
27.                      honorabimus: honorabo
28.                      inclames: inclametis
29.                      curaverunt: curavit
30.                      laverunt: lavit
31.                      liberatote: liberato

§                 ΑΣΚΗΣΗ 6
Εκφώνηση
Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
33.                                                                      administrandi (32): αφαιρετική Σουπίνου
34.                                                                      aegrotabat (23): β΄ ενικό Προστακτικής Ενεστώτα
35.                                                                      salutatum (34): γ΄ ενικό Υποτακτικής Ενεστώτα
36.                                                                      vulneravit (49): β΄ πληθυντικό Προστακτικής Ενεστώτα
37.                                                                      putetis (25): ίδιο πρόσωπο Υποτακτικής Παρατατικού
38.                                                                      praeterequitavit (31): γ΄ πληθυντικό Οριστικής Συντελεσμένου Μέλλοντα
39.                                                                      multavit (31): Απαρέμφατο Μέλλοντα (με υποκείμενο στο ουδέτερο γένος ενικού αριθμού)
40.                                                                      investiga (28): δοτική Γερουνδίου
41.                                                                      intraverat (23): ίδιο πρόσωπο Υποτακτικής Μέλλοντα (υποκείμενο θηλυκού γένους)
42.                                                                      interrogavit (47): Απαρέμφατο Ενεστώτα
43.                                                                      instaret (40): ίδιο πρόσωπο Υποτακτικής Ενεστώτα
44.                                                                      incitavit (29): γ΄ πληθυντικό Προστακτικής Μέλλοντα
45.                                                                      impetravit (23): αιτιατική Σουπίνου
46.                                                                      expectabat (38): Απαρέμφατο Παρακειμένου
47.                                                                      dissimulent (42): γενική Γερουνδίου
Λύση
48.                                                                      administrandi (32): administratu
49.                                                                      aegrotabat (23): aegrota
50.                                                                      salutatum (34): salutet
51.                                                                      vulneravit (49): vulnerate
52.                                                                      putetis (25): putaretis
53.                                                                      praeterequitavit (31): praeterequitaverint
54.                                                                      multavit (31): multaturum esse
55.                                                                      investiga (28): investigando
56.                                                                      intraverat (23): intratura sit
57.                                                                      interrogavit (47): interrogare
58.                                                                      instaret (40): instet
59.                                                                      incitavit (29): incitanto
60.                                                                      impetravit (23): impetratum
61.                                                                      expectabat (38): expectavisse
62.                                                                      dissimulent (42): dissimulandi

§                 ΑΣΚΗΣΗ 7
Εκφώνηση
Να γράψετε τους ονοματικούς τύπους των ακόλουθων ρημάτων: expecto, investigo, do
Λύση
expecto: Απαρέμφατο
Ενεστώτας
Μέλλοντας
Παρακείμενος
expectare
expectaturum, -am, -um esse
expectaturos, -as, -a esse
expectavisse

Μετοχή
Ενεστώτας: expectans -ntis
Μέλλοντας: expectaturus, -a, -um
Σουπίνο
expectatum
expectatu
Γερούνδιο
expectandi
expectando
expectandum
expectando

investigo: Απαρέμφατο

Ενεστώτας
Μέλλοντας
Παρακείμενος
investigare
investigaturum, -am, -um esse
investigaturos, -as, -a esse
investigavisse

Μετοχή
Ενεστώτας: investigans -ntis
Μέλλοντας: investigaturus, -a, -um
Σουπίνο
investigatum
investigatu
Γερούνδιο
investigandi
investigando
investigandum
investigando

do: Απαρέμφατο

Ενεστώτας
Μέλλοντας
Παρακείμενος
dare
daturum, -am, -um esse
daturos, -as, -a esse
dedisse

Μετοχή
Ενεστώτας: dans -ntis
Μέλλοντας: daturus, -a, -um
Σουπίνο
datum
datu
Γερούνδιο
dandi
dando
dandum
dando

§                 ΑΣΚΗΣΗ 8
Εκφώνηση
Να μεταφέρετε τους ακόλουθους ρηματικούς τύπους στο ίδιο πρόσωπο του άλλου αριθμού:
65.                                                                      assedit:
66.                                                                      habento:
67.                                                                      iacuerunt:
68.                                                                      manserant:
69.                                                                      motura sim:
70.                                                                      persuaderetis:
71.                                                                      pertinuisset:
72.                                                                      providerimus:
73.                                                                      tenebo:
74.                                                                      timeamus:
75.                                                                      iussit:
76.                                                                      ride:
77.                                                                      placuerit:
78.                                                                      responderimus (Υποτακτική):

Λύση
79.                                                                      assedit: assederunt/ -ere
80.                                                                      habento: habeto
81.                                                                      iacuerunt: iacuit
82.                                                                      manserant: manserat
83.                                                                      motura sim: moturae simus
84.                                                                      persuaderetis: persuaderes
85.                                                                      pertinuisset: pertinuissent
86.                                                                      providerimus: providero (ως Οριστική Σ. Μέλλοντα), providerim (ως Υποτακτική Παρακειμένου)
87.                                                                      tenebo: tenebimus
88.                                                                      timeamus: timeam
89.                                                                      iussit: iusserunt/ -ere
90.                                                                      ride: ridete
91.                                                                      placuerit: placuerint
92.                                                                      responderimus (Υποτακτική): responderim

2 σχόλια:

  1. με βοηθούν πολύ οι άσκησεις σας.... ευχαριστω πολυ!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Καλές ασκήσεις για εξάσκηση και αρκετά εύκολες καθώς δεν περιλαμβάνουν την Π.Φ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή