ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε.

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΗΣ

ΝΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ

Αγαπητοί γονείς και μαθητές, καλωσορίσατε στη σελίδα του φροντιστηρίου μας. Στόχος μας η καλύτερη δυνατή επικοινωνία μαζί σας και η διαρκής ενημέρωση για όλα όσα αφορούν τη λειτουργία και τις παροχές του φροντιστηρίου μας

Στο Φροντιστήριό μας προετοιμάζουμε τους μελλοντικούς πρωταγωνιστές. Η απόλυτη εξειδίκευσή μας στο χώρο των φιλολογικών και οικονομικών μαθημάτων, καθώς και η πολυετής πείρα μας στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, θέτουν από νωρίς τις βάσεις της επιτυχίας και διευκολύνουν τη δουλειά του υποψηφίου.

Άλλωστε, οι επιτυχίες μιλάνε για εμάς: με εισακτέους στα τμήματα στρατιωτικών σχολών, όπως ΣΣΑΣ Νομικής, ΣΣΑΣ Οικονομικών, ΣΜΥ, στις παραγωγικές σχολές των Αξιωματικών και Αστυφυλάκων ΕΛ.ΑΣ, Πυροσβεστικής, αλλά και στα υψηλής ζήτησης Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας όπως η Νομική, Φιλολογία, Παιδαγωγικά Τμήματα, Αγγλική Φιλολογία, Ψυχολογία και Οικονομικά Τμήματα, αποδεικνύουμε τη σκληρή μας δουλειά.

Το Φροντιστήριό μας άλλωστε είναι και πιστοποιημένο συνεργαζόμενο κέντρο της UNICERT (σύγχρονου Φορέα Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού, πιστοποιημένου από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και διαπιστευμένου από τον Ε.ΣΥ.Δ, τα πιστοποιητικά του οποίου αποτελούν απαραίτητο εφόδιο για προσλήψεις στο ελληνικό δημόσιο και διαγωνισμούς Α.Σ.Ε.Π.), αποκλειστικού αντιπροσώπου του Πανεπιστημίου FREDERICK της Κύπρου ( με έδρα τη Λευκωσία, ενώ σχολές και τμήματα λειτουργούν και στη Λεμεσό), το οποίο προσφέρει στον ελλαδικό χώρο προγράμματα σε πτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο (δια ζώσης – εξ αποστάσεως) ομοταγή με τα ελληνικά ΑΕΙ, αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ( Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης), με έξι (6) σχολές που καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα της εκπαίδευσης. Επίσημες γλώσσες του Πανεπιστημίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική) για την προώθηση των προγραμμάτων σπουδών του σε πτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο (δια ζώσης και εξ αποστάσεως).

Κατανοώντας ταυτόχρονα την οικονομική συγκυρία, το φροντιστήριο μας στέκεται δίπλα στην ελληνική οικογένεια με αίσθημα ευθύνης, αναπροσαρμόζοντας τα δίδακτρα του στο πνεύμα της κρίσης και υιοθετώντας προνομιακή τιμολογιακή πολιτική για ειδικές ομάδες μαθητών (όπως έκπτωση διδάκτρων για ανέργους, πολύτεκνους, αδέλφια, μαθητές εκτός Βόλου, εγγραφή δύο μαθητών…) και επιβραβεύοντας την αριστεία (έκπτωση σε αριστούχους).

Ως μέλος του Συλλόγου Φροντιστών Μαγνησίας και της ΟΕΦΕ (Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος) συμμετέχουμε κάθε χρόνο στα Πανελλαδικά Διαγωνίσματα Προσομοίωσης για όλες τις τάξεις του Λυκείου. Παράλληλα, μέσω ειδικών διαγνωστικών τεστ εντάσσουμε το μαθητή – τρια σε τμήμα ανάλογα με τις δυνατότητές του. Παρέχουμε οργανωμένο υλικό μέσω προσωπικών σημειώσεων αλλά και εκδόσεων Schooltime. gr ως επιστημονικοί συνεργάτες του site.

ü Ομοιογενή τμήματα

ü Δωρεάν έκτακτες ώρες διδασκαλίας

ü Σύγχρονα εποπτικά μέσα

ü Εβδομαδιαία προγραμματισμένα υποχρεωτικά διαγωνίσματα

ü Συνεχής ενημέρωση γονέων για τις πραγματικές επιδόσεις των παιδιών

Βόλος, Τοπάλη 15 (με Δημητριάδος)

Τηλ. Επικοινωνίας: 2421-0-23227 / 6976796234

Υπεύθυνοι σπουδών: Ιωαννίδης Άρης, Φιλόλογος,

Ντανοπούλου – Ιωαννίδου Όλγα

olgantanopoulou@yahoo.gr.

(Facebook, Iωαννίδης Άρης)

ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΗ ΕΛΞΗ


ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ – ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ -  ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΗ ΕΛΞΗ

 

ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ: Το γερούνδιο είναι ρηματικό ουσιαστικό ουδετέρου γένους με ενεργητική σημασία. Ισοδυναμεί με τις πλάγιες πτώσεις του έναρθρου απαρεμφάτου της ελληνικής.

Έχει 4 πτώσεις (γενική, δοτική, αιτιατική, αφαιρετική): -ndi, -ndo, -ndum, -ndo.

Συντακτική χρήση: η γενική        συμπλήρωμα ουσιαστικών και επιθέτων

                                η δοτική              δηλώνει το σκοπό

                                η αφαιρετική        απρόθετη δηλώνει τον τρόπο,

                                                             εμπρόθετη δηλώνει αναφορά ή αφετηρία

 

ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ: Είναι ρηματικό επίθετο με παθητική σημασία (παίρνει ποιητικό αίτιο σε πτώση δοτική). Αντιστοιχεί στα ρηματικά επίθετα της ελληνικής σε –τέος. Έχει καταλήξεις –ndus, -nda, -ndum και κλίνεται σαν δευτερόκλιτο επίθετο.

Συντακτική χρήση:

1)                                                        Σαν επιθετικός προσδιορισμός

2)                                                        Σαν κατηγορηματικός προσδιορισμός, για να δηλωθεί πρόθεση ή σκοπός (αναφέρεται στο υποκείμενο παθητικών ρημάτων ή στο αντικείμενο ενεργητικών).

π.χ. κείμ. 36: spectandum – γερουνδιακό του σκοπού, κατηγορ. προσδιορισμός στο se  

3)                                                        Για το σχηματισμό της παθητικής περιφραστικής συζυγίας: γερουνδιακό + sum

Η παθητ. περιφρ. συζυγία έχει: οριστική όλων των χρόνων,

                                                   υποτακτική ενεστώτα, παρατατικού, παρακειμένου, υπερσυντελίκου

                                                   απαρέμφατο ενεστώτα και παρακειμένου

Συναντάται σε προσωπική και σε απρόσωπη σύνταξη:

Προσωπική σύνταξη: έχουμε όταν το γερουνδιακό ανήκει σε ρήμα ενεργητικό μεταβατικό που συντάσσεται με αιτιατική. Συντάσσεται με δοτική προσωπική του ενεργούντος προσώπου.

π.χ. Omnia excitanda sunt tibi uni, C. Caesar (κείμ.33).

Απρόσωπη σύνταξη: έχουμε όταν το γερουνδιακό προέρχεται από ρήμα αμετάβατο ή συντάσσεται με πτώση διαφορετική από αιτιατική.

Ουδέτερο γερουνδιακού + sum + δοτ. προσωπ. ενεργούντος προσώπου + συμπλήρ. γερουνδιακού

Ανάλυση γερουνδιακού: Όπως στα ελληνικά έτσι και στα λατινικά μπορεί να γίνει ανάλυση του γερουνδιακού χρησιμοποιώντας τα απρόσωπα ρήματα oportet ή debet + απαρέμφατο.

π.χ. πειστέον εστί ημιν τοις νόμοις = δει πείθεσθαι ημας τοις νόμοις

       Murena laudandus est nobis (κείμ. 30) = debet/oportet Murenam laudari a nodis (απρόσ.σύνταξη)

                                                                         debemus laudare Murenam (προσ. σύνταξη)

4)                                                        Για τη γερουνδιακή έλξη

 

ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΗ ΕΛΞΗ: Είναι η μετατροπή του γερουνδίου + αντικείμενο (σε αιτιατική) σε γερουνδιακό+υποκείμενο. Δηλαδή, πρόκειται για μετατροπή ενεργητικής σύνταξης σε παθητική.

Υποχρεωτική έλξη: όταν έχουμε εμπρόθ. τύπο γερουνδίου + αντικείμενο σε αιτιατική

                                                   ή απρόθετη δοτική γερουνδίου + αντικείμενο σε αιτιατική

Προαιρετική έλξη: όταν έχουμε απρόθετη γενική ή αφαιρετική γερουνδίου + αντικείμενο σε αιτιατική

Δεν επιτρέπεται: όταν το αντικείμενο του γερουνδίου είναι ουδέτερο αντωνυμίας ή επιθέτου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

 2 ΒΗΜΑΤΑ          Παίρνουμε το αντικείμενο και το βάζουμε στην ίδια πτώση με το γερούνδιο

                               Παίρνουμε το γερούνδιο (και μετατρέποντάς το σε γερουνδιακό) το βάζουμε στο ίδιο

                               γένος και αριθμό με το αντικείμενο (που τώρα έχει γίνει υποκείμενο του γερουνδιακού)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

Κείμ.32   gerendi et administrandi rem publicam         gerendae et administrandae rei publicae

                colendo et cogitando homines excellentes         colendis et cogitandis hominibus excellentibus

                expetendo laudem et honestatem           expetenda laude et honestate

                ad imitandum (imagines)          ad imitandas imagines

                ad intuendum (imagines)          ad intuendas imagines

Kείμ.49   de interficiendo Caesare           de interficiendo Caesarem

                unguium resecandorum causa          ungues resecandi causa       ανάποδη γερουνδιακή έλξη

                ad eam obiurgandam           ad eam obiurgandum

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου