ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε.

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΗΣ

ΝΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ

Αγαπητοί γονείς και μαθητές, καλωσορίσατε στη σελίδα του φροντιστηρίου μας. Στόχος μας η καλύτερη δυνατή επικοινωνία μαζί σας και η διαρκής ενημέρωση για όλα όσα αφορούν τη λειτουργία και τις παροχές του φροντιστηρίου μας

Στο Φροντιστήριό μας προετοιμάζουμε τους μελλοντικούς πρωταγωνιστές. Η απόλυτη εξειδίκευσή μας στο χώρο των φιλολογικών και οικονομικών μαθημάτων, καθώς και η πολυετής πείρα μας στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, θέτουν από νωρίς τις βάσεις της επιτυχίας και διευκολύνουν τη δουλειά του υποψηφίου.

Άλλωστε, οι επιτυχίες μιλάνε για εμάς: με εισακτέους στα τμήματα στρατιωτικών σχολών, όπως ΣΣΑΣ Νομικής, ΣΣΑΣ Οικονομικών, ΣΜΥ, στις παραγωγικές σχολές των Αξιωματικών και Αστυφυλάκων ΕΛ.ΑΣ, Πυροσβεστικής, αλλά και στα υψηλής ζήτησης Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας όπως η Νομική, Φιλολογία, Παιδαγωγικά Τμήματα, Αγγλική Φιλολογία, Ψυχολογία και Οικονομικά Τμήματα, αποδεικνύουμε τη σκληρή μας δουλειά.

Το Φροντιστήριό μας άλλωστε είναι και πιστοποιημένο συνεργαζόμενο κέντρο της UNICERT (σύγχρονου Φορέα Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού, πιστοποιημένου από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και διαπιστευμένου από τον Ε.ΣΥ.Δ, τα πιστοποιητικά του οποίου αποτελούν απαραίτητο εφόδιο για προσλήψεις στο ελληνικό δημόσιο και διαγωνισμούς Α.Σ.Ε.Π.), αποκλειστικού αντιπροσώπου του Πανεπιστημίου FREDERICK της Κύπρου ( με έδρα τη Λευκωσία, ενώ σχολές και τμήματα λειτουργούν και στη Λεμεσό), το οποίο προσφέρει στον ελλαδικό χώρο προγράμματα σε πτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο (δια ζώσης – εξ αποστάσεως) ομοταγή με τα ελληνικά ΑΕΙ, αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ( Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης), με έξι (6) σχολές που καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα της εκπαίδευσης. Επίσημες γλώσσες του Πανεπιστημίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική) για την προώθηση των προγραμμάτων σπουδών του σε πτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο (δια ζώσης και εξ αποστάσεως).

Κατανοώντας ταυτόχρονα την οικονομική συγκυρία, το φροντιστήριο μας στέκεται δίπλα στην ελληνική οικογένεια με αίσθημα ευθύνης, αναπροσαρμόζοντας τα δίδακτρα του στο πνεύμα της κρίσης και υιοθετώντας προνομιακή τιμολογιακή πολιτική για ειδικές ομάδες μαθητών (όπως έκπτωση διδάκτρων για ανέργους, πολύτεκνους, αδέλφια, μαθητές εκτός Βόλου, εγγραφή δύο μαθητών…) και επιβραβεύοντας την αριστεία (έκπτωση σε αριστούχους).

Ως μέλος του Συλλόγου Φροντιστών Μαγνησίας και της ΟΕΦΕ (Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος) συμμετέχουμε κάθε χρόνο στα Πανελλαδικά Διαγωνίσματα Προσομοίωσης για όλες τις τάξεις του Λυκείου. Παράλληλα, μέσω ειδικών διαγνωστικών τεστ εντάσσουμε το μαθητή – τρια σε τμήμα ανάλογα με τις δυνατότητές του. Παρέχουμε οργανωμένο υλικό μέσω προσωπικών σημειώσεων αλλά και εκδόσεων Schooltime. gr ως επιστημονικοί συνεργάτες του site.

ü Ομοιογενή τμήματα

ü Δωρεάν έκτακτες ώρες διδασκαλίας

ü Σύγχρονα εποπτικά μέσα

ü Εβδομαδιαία προγραμματισμένα υποχρεωτικά διαγωνίσματα

ü Συνεχής ενημέρωση γονέων για τις πραγματικές επιδόσεις των παιδιών

Βόλος, Τοπάλη 15 (με Δημητριάδος)

Τηλ. Επικοινωνίας: 2421-0-23227 / 6976796234

Υπεύθυνοι σπουδών: Ιωαννίδης Άρης, Φιλόλογος,

Ντανοπούλου – Ιωαννίδου Όλγα

olgantanopoulou@yahoo.gr.

(Facebook, Iωαννίδης Άρης)

Επανάληψη στην ανάλυση μετοχής σε δευτερεύουσα πρόταση

Επανάληψη στην ανάλυση μετοχής σε δευτερεύουσα πρόταση1.      επιθετική μετοχή : αναλύεται σε αναφορική πρόταση.
Ø  έναρθρη : οὗτος / αὕτη / τοῦτο + ὃς / ἣ / ὃ  + ρήμα
Ø  άναρθρη : ὃς / ἣ / ὃ  + ρήμα
2.      κατηγορηματική μετοχή : αναλύεται σε ειδική πρόταση.
ὅτι + ρήμα ( οριστική )
3.      τελική μετοχή : αναλύεται σε τελική πρόταση.
ἵνα, ὅπως , ὡς  + ρήμα (υποτακτική ή ευκτική του πλαγίου λόγου, όταν η εξάρτηση είναι από ιστορικό χρόνο)
4.      χρονική μετοχή : αναλύεται σε χρονική πρόταση.
Ø  προτερόχρονο : ἐπεὶ / ἐπειδὴ   + ρήμα (οριστική), πρίν + απαρέμφατο
Ø  σύγχρονο : ὅτε + ρήμα
* αν η μετοχή είναι χρονικο-υποθετική : ἐπειδὰν / ἐπὰν / ὅταν  + ρήμα (υποτακτική)
5.      αιτιολογική μετοχή : αναλύεται σε αιτιολογική πρόταση.
Ø  αντικειμενική αιτιολογία : ὅτι / ἐπεὶ / ἐπειδὴ   + ρήμα (οριστική ή ευκτική του πλαγίου λόγου, όταν η εξάρτηση είναι από ιστορικό χρόνο)
Ø  υποκειμενική αιτιολογία :  ὡς + ρήμα
6.      υποθετική μετοχή : αναλύεται σε υποθετική πρόταση.
* για να αναλύσουμε μία υποθετική μετοχή , πρέπει να προσέξουμε την απόδοση. Συνήθως βρίσκεται κοντά σε μέλλοντα ή κοντά σε δυνητική έγκλιση. Άρα, ανάλογα με το είδος του υποθετικού λόγου, η μετοχή θα αναλύεται με τον κατάλληλουποθετικό σύνδεσμο (εἰ, ἐὰν, ἂν, ἢν+ ρήμα.
7.      εναντιωματική μετοχή : αναλύεται σε εναντιωματική πρόταση.
Ø  εἰ καὶ  + ρήμα (οριστική)
Ø  ἂν καὶ  + ρήμα (υποτακτική)
8.      Η τροπική μετοχή δεν αναλύεται σε δευτερεύουσα πρόταση.

παραδείγματα

1.      επιθετική μετοχή :
·        έναρθρη : οἱ λέγοντες  ταῦτα = οὗτοι οἳ λέγουσι ταῦτα
·        άναρθρη : Σύνειμι ἀνθρώποις δυναμένοις ἀναλίσκειν = Σύνειμι ἀνθρώποις οἳ δύνανται ἀναλίσκειν.
2.      κατηγορηματική μετοχή :
Οἶσθα ταῦτα πραχθέντα τότε = Οἶσθα ὅτι ταῦτα ἐπράχθησαν τότε.
3.      τελική μετοχή :
Πέμπει στράτευμα καταληψόμενον τὴν πόλιν = Πέμπει στράτευμα ἵνα καταλήψηται τὴν πόλιν.
4.      χρονική μετοχή :
·        προτερόχρονο : Δόξαντα ταῦτα τὰ στρατεύματα ἀπῆλθον = Ἐπεὶ ἔδοξε ταῦτα τὰ στρατεύματα ἀπῆλθον.
·        σύγχρονο : Λέγοντος ἐμοῦ ἠρώτησεν = Ὅτε ἔλεγον ἐγὼ ἠρώτησεν.
5.      αιτιολογική μετοχή :
·        αντικειμενική αιτιολογία : Ἐλεγχόμενοι ἤχθοντο = Ἤχθοντο ὅτι ἠλέγχοντο.
·        υποκειμενική αιτιολογία :  Ἔστησαν τρόπαιον ὡς νενικηκότες = Ἔστησαν τρόπαιον ὡς νενικηκότες εἶεν. (το ρήμα σε ευκτική του πλαγίου λόγου λόγω εξαρτησης από ιστορικό χρόνο).
6.      υποθετική μετοχή :
Ἄνδρες ἀγαθοὶ γενόμενοι , οὐκ ἂν ποτέ ταῦτα ἔπασχον = Εἰ ἦσαν ἄνδρες ἀγαθοὶ , οὐκ ἂν ποτέ ταῦτα ἔπασχον.(μη πραγματικό)
Νικῶν οὐκ ἂν θαυμάζοιο = Εἰ νικώης, οὐκ ἂν θαυμάζοιο.(απλή σκέψη του λέγοντος)
7.      εναντιωματική μετοχή :
Ἀθηναῖοι καὶ οὐ μεταλαβόντες τοῦ χρυσίου πρόθυμοι ἦσαν = Ἀθηναῖοι εἰ καὶ οὐ μετέλαβον τοῦ χρυσίου πρόθυμοι ἦσαν.

 Προτεινόμενη άσκηση

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω μετοχές ως προς το είδος και να τις αναλύσετε στις αντίστοιχες  δευτερεύουσες προτάσεις.
1.      Ἐξηλέγχθη  οὗτος δῶρ’ ἔχων καὶ ψευδῆ λέγων.
2.      Οἱ πολῖται φαίνονται ἄδικα ποιοῦντες.
3.      Ἀνελόμενοι τὰ κατὰ σφᾶς αὐτοὺς ναυάγια , ναῦς τε καταδύσαντες περὶ ἑβδομήκοντα τρόπαια ἔστησαν.
4.      Φίλιππος φανερός ἐστιν ἐπιβουλεύων τοῖς Ἕλλησι καὶ διαφθείρων τινὰς τῶν προεστηκότων.
5.      Πάντες ἴσασι τοὺς πολλοὺς τῶν λεγόντων οὐχ ὑπὲρ τῶν τῇ πόλει συμφερόντων δημηγορεῖν τολμῶντας , ἐμὲ δὲ τῶν λόγων τούτων ἡγεμόνα γεγενημένον , τῶν παρακαλούντων τοὺς Ἕλληνας ἐπί τε τὴν ὁμόνοιαν τὴν πρὸς ἀλλήλους καὶ τὴν στρατείαν τὴν ἐπὶ τοὺς βαρβάρους.
6.      Ἦλθον οἱ στρατηγοὶ βουλευσόμενοι περὶ τοῦ πρὸς Φίλιππον πολέμου.
7.      Οἱ δικασταὶ ἀπεψηφίσαντο Ἀγοράτου ὡς εὐεργέτου ὄντος.
8.      Καίπερ οὐ βουλομένων Ἀθηναίων ἡμεῖς ἥκομεν βοηθήσοντες ὑμῖν.
9.      Οὐ βούλομαι κακὸν εἰπεῖν οὐδὲν ἀρχόμενος τοῦ λόγου.
10.  Εἰπόντων τῶν Ἐγεσταίων ταῦτα οἱ Ἀθηναῖοι ἐκκλησίαν ἐποίησαν.
11.  Οὗτοι εἰσῆλθον εἰς τὸ ἐπὶ τῶν Τριάκοντα βουλευτήριον κριθησόμενοι.
12.  Αἰσθάνομαι σε βουλόμενον ἐλθεῖν ἐνταῦθα.
13.  Απεδοκίμασαν τοῦτον στρατηγὸν χειροτονηθέντα οὐ νομίζοντες εὔνουν εἶναι.
14.  Ἤδη δέ τινων αἰσθάνομαι διὰ ταῦτα ἀχθομένων μοι, ὅτι νεώτερος ὢν ἐπεχείρησα λέγειν.
15.  Ἐβουλόμην ἂν Σίμωνα τὴν αὐτὴν γνώμην ἔχειν, ἵνα τἀληθῆ ἀκούσαντες ἀμφοτέρων ἔγνωτε τὰ δίκαια.
16.  Ἔγνωσαν τοὺς πολίτας βλαπτομένους.
17.  Ἠπίσταντο, ἐὰν ἐῶσι βλάπτεσθαι τοὺς νόμους, ἀνοσίους ὄντας.
18.  Ἡγοῦμαι στρατεύσαντας βοηθῆσαι ἂν ὑμῖν αὐτοῖς μᾶλλον ἢ Λακεδαιμονίοις.
19.  Τούτους ὁρῶ, ἕως ἂν ζῶσιν, ευδαιμονέστερον διάγοντας.
20.  Ἔφη οὗτος οὐκ ἐλθεῖν τοὺς πρέσβεις ἐροῦντας τἀναντία τοῖς βελτίστοις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου