ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε.

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΗΣ

ΝΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ

Αγαπητοί γονείς και μαθητές, καλωσορίσατε στη σελίδα του φροντιστηρίου μας. Στόχος μας η καλύτερη δυνατή επικοινωνία μαζί σας και η διαρκής ενημέρωση για όλα όσα αφορούν τη λειτουργία και τις παροχές του φροντιστηρίου μας

Στο Φροντιστήριό μας προετοιμάζουμε τους μελλοντικούς πρωταγωνιστές. Η απόλυτη εξειδίκευσή μας στο χώρο των φιλολογικών και οικονομικών μαθημάτων, καθώς και η πολυετής πείρα μας στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, θέτουν από νωρίς τις βάσεις της επιτυχίας και διευκολύνουν τη δουλειά του υποψηφίου.

Άλλωστε, οι επιτυχίες μιλάνε για εμάς: με εισακτέους στα τμήματα στρατιωτικών σχολών, όπως ΣΣΑΣ Νομικής, ΣΣΑΣ Οικονομικών, ΣΜΥ, στις παραγωγικές σχολές των Αξιωματικών και Αστυφυλάκων ΕΛ.ΑΣ, Πυροσβεστικής, αλλά και στα υψηλής ζήτησης Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας όπως η Νομική, Φιλολογία, Παιδαγωγικά Τμήματα, Αγγλική Φιλολογία, Ψυχολογία και Οικονομικά Τμήματα, αποδεικνύουμε τη σκληρή μας δουλειά.

Το Φροντιστήριό μας άλλωστε είναι και πιστοποιημένο συνεργαζόμενο κέντρο της UNICERT (σύγχρονου Φορέα Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού, πιστοποιημένου από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και διαπιστευμένου από τον Ε.ΣΥ.Δ, τα πιστοποιητικά του οποίου αποτελούν απαραίτητο εφόδιο για προσλήψεις στο ελληνικό δημόσιο και διαγωνισμούς Α.Σ.Ε.Π.), αποκλειστικού αντιπροσώπου του Πανεπιστημίου FREDERICK της Κύπρου ( με έδρα τη Λευκωσία, ενώ σχολές και τμήματα λειτουργούν και στη Λεμεσό), το οποίο προσφέρει στον ελλαδικό χώρο προγράμματα σε πτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο (δια ζώσης – εξ αποστάσεως) ομοταγή με τα ελληνικά ΑΕΙ, αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ( Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης), με έξι (6) σχολές που καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα της εκπαίδευσης. Επίσημες γλώσσες του Πανεπιστημίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική) για την προώθηση των προγραμμάτων σπουδών του σε πτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο (δια ζώσης και εξ αποστάσεως).

Κατανοώντας ταυτόχρονα την οικονομική συγκυρία, το φροντιστήριο μας στέκεται δίπλα στην ελληνική οικογένεια με αίσθημα ευθύνης, αναπροσαρμόζοντας τα δίδακτρα του στο πνεύμα της κρίσης και υιοθετώντας προνομιακή τιμολογιακή πολιτική για ειδικές ομάδες μαθητών (όπως έκπτωση διδάκτρων για ανέργους, πολύτεκνους, αδέλφια, μαθητές εκτός Βόλου, εγγραφή δύο μαθητών…) και επιβραβεύοντας την αριστεία (έκπτωση σε αριστούχους).

Ως μέλος του Συλλόγου Φροντιστών Μαγνησίας και της ΟΕΦΕ (Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος) συμμετέχουμε κάθε χρόνο στα Πανελλαδικά Διαγωνίσματα Προσομοίωσης για όλες τις τάξεις του Λυκείου. Παράλληλα, μέσω ειδικών διαγνωστικών τεστ εντάσσουμε το μαθητή – τρια σε τμήμα ανάλογα με τις δυνατότητές του. Παρέχουμε οργανωμένο υλικό μέσω προσωπικών σημειώσεων αλλά και εκδόσεων Schooltime. gr ως επιστημονικοί συνεργάτες του site.

ü Ομοιογενή τμήματα

ü Δωρεάν έκτακτες ώρες διδασκαλίας

ü Σύγχρονα εποπτικά μέσα

ü Εβδομαδιαία προγραμματισμένα υποχρεωτικά διαγωνίσματα

ü Συνεχής ενημέρωση γονέων για τις πραγματικές επιδόσεις των παιδιών

Βόλος, Τοπάλη 15 (με Δημητριάδος)

Τηλ. Επικοινωνίας: 2421-0-23227 / 6976796234

Υπεύθυνοι σπουδών: Ιωαννίδης Άρης, Φιλόλογος,

Ντανοπούλου – Ιωαννίδου Όλγα

olgantanopoulou@yahoo.gr.

(Facebook, Iωαννίδης Άρης)

Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις

Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις


ᾄδεται, θρυλεῖται = διαδίδεται
αἰσχρόν ἐστι = είναι αισχρό
ἀκμή (ἐστι) = είναι η πλέον κατάλληλη στιγμή
ἀλυσιτελές ἐστι = είναι επιζήμιο
ἁμαρτάνεται = γίνεται σφάλμα
ἀμήχανόν ἐστι = είναι δύσκολο
ἀναγκαίως ἔχει = είναι αναγκαίο
ἀνάγκη ἐστί = είναι ανάγκη
ἄξιόν ἐστι = αξίζει
ἀρκεῖ (μοι) = (μου) αρκεί
ἀρκούντως ἔχει= αρκεί
δεῖ = πρέπει, επιβάλλεται
δεινῶς ἔχει
δηλοῖ = είναι ή γίνεται φανερό
δῆλόν ἐστι = είναι φανερό
διαφέρει = υπάρχει διαφορά, ενδιαφέρον, συμφέρον
δίκαιον ἐστι = είναι δίκαιο
δοκεῖ = φαίνεται, νομίζεται, φαίνεται καλόν
δυνατόν ἐστι = είναι δυνατόν
ἐγγίγνεται = είναι δυνατόν, επιτρέπεται
ἐγχωρεῖ = είναι επιτετραμμένο, είναι δυνατό
εἰκός ἐστι = είναι φυσικό ή επόμενο
εἵμαρται, εἵμαρτο = είναι ή ήταν πεπρωμένο
εἰσβαίνει μοι = έρχεται στο νου (μου), μου έρχεται η ιδέα
λπίς (ἐστι)· φόβος ἐστί
ἐνδέχεται =είναι ενδεχόμενο, είναι δυνατόν
ἔνεστι ή ἔνι = είναι δυνατόν
ἔοικε = φαίνεται
ἔργον (ἐστί) =είναι δύσκολο έργο
ἔστιν = είναι δυνατόν, επιτρέπεται
ἡδύ ἐστι = είναι ευχάριστο
θέμις (ἐστί)* = είναι δίκαιο, είναι συνήθεια
καιρός (ἐστι) = είναι κατάλληλη στιγμή, ευκαιρία
κακώς έχει· ὁρθῶς ἔχει
καλόν ἐστι = είναι καλόν
καλῶς ἔχει = είναι καλό
κίνδυνός (ἐστι)· λόγος ἐστί
λέγεται, εἴρηται, κηρύττεται, ἀγγέλλεται, ἤγγελται, ἠγγέλθη = λέγεται...
μέλλει = πρόκειται
μέτεστί μοι τινος (ἔστι μοι μετουσία τινός)= μετέχω σε κάτω, έχω δικαίωμα σε κάτι
νομίζεται, νενόμισται
νόμος (ἐστί) = υπάρχει νόμος, επιβάλλει ή ορίζει ο νόμος
ὁμολογεῖται, ὥρισται
οἷόν τ' ἐστι = είναι δυνατόν
οὐδείς φθόνος (ἐστί) = δεν έχω καμίαν αντίρρηση, είμαι πρόθυμος
ὄφελός (ἐστι)· αἰσχύνη εστί, ὄνειδός (ἐστι)
πάρεστι ή πάρα = είναι δυνατό, είναι εύκολο
παρέχει = είναι επιτετραμμένο, είναι εύκολο
παρίσταταί μοι = έρχεται στο νου μου. κ.ά.
πέπρωται, πέπρωτο = είναι ή ήταν πεπρωμένο
πλημμελές ἐστι =είναι εσφαλμένο ή προσβλητικό
πρέπει = πρέπει, αρμόζει
προὔργου ἐστί = είναι χρήσιμο, ωφέλιμο, συμφέρον
προσήκει = ανήκει, πρέπει, αρμόζει
προσηκόντως ἔχει = είναι πρέπον
προστέτακται = έχει προσταχθεί
προχωρεῖ =προχωρεί καλά, «πετυχαίνει η δουλειά»
ῥᾴδιόν ἐστι = είναι εύκολο
ῥᾳδίως ἔχει = είναι εύκολο
σαφές ἐστι = είναι σαφές
σημαίνει = δίδεται σημείο
συμβαίνει = συμβαίνει, τυχαίνει
συμπίπτει = συμβαίνει
συμφέρει = είναι ωφέλιμο, συμφέρει
σχολή μοι(ἐστι) = έχω καιρό
φανερόν ἐστι = είναι φανερό
φιλεῖ = συνηθίζεται
χαλεπόν ἐστι = είναι δύσκολο
χρεών (ἐστι) = είναι μοιραίο, αναγκαίο, επιβεβλημένο
ὥρα ἐστί = είναι κατάλληλος χρόνος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου