ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε.

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΗΣ

ΝΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ

Αγαπητοί γονείς και μαθητές, καλωσορίσατε στη σελίδα του φροντιστηρίου μας. Στόχος μας η καλύτερη δυνατή επικοινωνία μαζί σας και η διαρκής ενημέρωση για όλα όσα αφορούν τη λειτουργία και τις παροχές του φροντιστηρίου μας

Στο Φροντιστήριό μας προετοιμάζουμε τους μελλοντικούς πρωταγωνιστές. Η απόλυτη εξειδίκευσή μας στο χώρο των φιλολογικών και οικονομικών μαθημάτων, καθώς και η πολυετής πείρα μας στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, θέτουν από νωρίς τις βάσεις της επιτυχίας και διευκολύνουν τη δουλειά του υποψηφίου.

Άλλωστε, οι επιτυχίες μιλάνε για εμάς: με εισακτέους στα τμήματα στρατιωτικών σχολών, όπως ΣΣΑΣ Νομικής, ΣΣΑΣ Οικονομικών, ΣΜΥ, στις παραγωγικές σχολές των Αξιωματικών και Αστυφυλάκων ΕΛ.ΑΣ, Πυροσβεστικής, αλλά και στα υψηλής ζήτησης Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας όπως η Νομική, Φιλολογία, Παιδαγωγικά Τμήματα, Αγγλική Φιλολογία, Ψυχολογία και Οικονομικά Τμήματα, αποδεικνύουμε τη σκληρή μας δουλειά.

Το Φροντιστήριό μας άλλωστε είναι και πιστοποιημένο συνεργαζόμενο κέντρο της UNICERT (σύγχρονου Φορέα Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού, πιστοποιημένου από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και διαπιστευμένου από τον Ε.ΣΥ.Δ, τα πιστοποιητικά του οποίου αποτελούν απαραίτητο εφόδιο για προσλήψεις στο ελληνικό δημόσιο και διαγωνισμούς Α.Σ.Ε.Π.), αποκλειστικού αντιπροσώπου του Πανεπιστημίου FREDERICK της Κύπρου ( με έδρα τη Λευκωσία, ενώ σχολές και τμήματα λειτουργούν και στη Λεμεσό), το οποίο προσφέρει στον ελλαδικό χώρο προγράμματα σε πτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο (δια ζώσης – εξ αποστάσεως) ομοταγή με τα ελληνικά ΑΕΙ, αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ( Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης), με έξι (6) σχολές που καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα της εκπαίδευσης. Επίσημες γλώσσες του Πανεπιστημίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική) για την προώθηση των προγραμμάτων σπουδών του σε πτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο (δια ζώσης και εξ αποστάσεως).

Κατανοώντας ταυτόχρονα την οικονομική συγκυρία, το φροντιστήριο μας στέκεται δίπλα στην ελληνική οικογένεια με αίσθημα ευθύνης, αναπροσαρμόζοντας τα δίδακτρα του στο πνεύμα της κρίσης και υιοθετώντας προνομιακή τιμολογιακή πολιτική για ειδικές ομάδες μαθητών (όπως έκπτωση διδάκτρων για ανέργους, πολύτεκνους, αδέλφια, μαθητές εκτός Βόλου, εγγραφή δύο μαθητών…) και επιβραβεύοντας την αριστεία (έκπτωση σε αριστούχους).

Ως μέλος του Συλλόγου Φροντιστών Μαγνησίας και της ΟΕΦΕ (Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος) συμμετέχουμε κάθε χρόνο στα Πανελλαδικά Διαγωνίσματα Προσομοίωσης για όλες τις τάξεις του Λυκείου. Παράλληλα, μέσω ειδικών διαγνωστικών τεστ εντάσσουμε το μαθητή – τρια σε τμήμα ανάλογα με τις δυνατότητές του. Παρέχουμε οργανωμένο υλικό μέσω προσωπικών σημειώσεων αλλά και εκδόσεων Schooltime. gr ως επιστημονικοί συνεργάτες του site.

ü Ομοιογενή τμήματα

ü Δωρεάν έκτακτες ώρες διδασκαλίας

ü Σύγχρονα εποπτικά μέσα

ü Εβδομαδιαία προγραμματισμένα υποχρεωτικά διαγωνίσματα

ü Συνεχής ενημέρωση γονέων για τις πραγματικές επιδόσεις των παιδιών

Βόλος, Τοπάλη 15 (με Δημητριάδος)

Τηλ. Επικοινωνίας: 2421-0-23227 / 6976796234

Υπεύθυνοι σπουδών: Ιωαννίδης Άρης, Φιλόλογος,

Ντανοπούλου – Ιωαννίδου Όλγα

olgantanopoulou@yahoo.gr.

(Facebook, Iωαννίδης Άρης)

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ


ΑΣΚΗΣΕΙΣ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

1) Να τρέψετε τα παρακάτω ουσιαστικά στον άλλο αριθμό διατηρώντας την πτώση.

·   τῷ πίνακι

·   τόν χάλυβα

·   τῶν βολίδων

·   τοῖς θώραξι

·   τάς θυρίδας

·   τοῦ λιμένος

·   τούς κηφῆνας

·    ὦ κανόνες

 

2) Να  γραφούν οι πλάγιες πτώσεις των παρακάτω  ουσιαστικών και στους δυο αριθμούς:

μήτηρ, ῥήτωρ, βέλος.

 

3) Να δηλώσετε το είδος της σύνδεσης των παρακάτω προτάσεων.

 

·   Οἱ μέν νέοι τοῖς τῶν πρεσβυτέρων ἐπαίνοις χαίρουσιν, οἱ δέ γεραίτεροι ταῖς τῶν νέων τιμαῖς ἀγάλλονται.

·   Ὁ κατήγορος πειρᾶται πείθειν ὑμᾶς ὡς οὒκ εἰμι τῶν ἀδυνάτων ἐγώ.

·   Οἱ δέ τῶν Θηβαίων πρέσβεις ἒλεγον ὅτι οὐκ ἐπεσταλμένα σφίσι ταῦτ΄ εἲη.

·   Οἱ νέοι εὐμετάβολοι καί ἁψίκοροι πρός τάς ἐπιθυμίας εἰσί, καί σφόδρα μέν ἐπιθυμοῦσι, ταχέως δέ παύονται.

 

4) Να μεταφέρετε τις παρακάτω φράσεις στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού.

 

·   τῇ βαθείᾳ πληγῇ

·   τό βαθύ σπήλαιον

·   τοῖς βαθέσι ποταμοῖς

·   τῆς εὐθείας ὁδοῦ

·   τοῦ θρασέος νεανίσκου

 

5) Να αντιστοιχίσετε τα παρακάτω ρήματα με τις γραμματικές τους αναγνωρίσεις.

 

             α. πράξωμεν                 1. β΄ πληθ. υποτακτικής ενεστώτα                          

            β. πείσῃ                          2. γ΄ πληθ. υποτακτικής αορίστου                                                

            γ. γυμνάζωμεν              3. γ΄ ενικ. υποτακτικής αορίστου                                                      

            δ. στρατεύσωσι              4. α΄ πληθ. υποτακτικής αορίστου                                                                          

             ε. λύητε                           5. α΄ πληθ. υποτακτικής ενεστώτα                                                 

           στ. λαμβάνῃς                  6. β΄ ενικ. υποτακτικής ενεστώτα 

   

6) Να συμπληρώσετε τους κατάλληλους τύπους υποτακτικής ενεστώτα και αορίστου των ρημάτων που βρίσκονται στην παρένθεση.

 

·   ὑμεῖς (κηρύττω)

·   οὗτος (θύω)

·   ἐγώ (τρίβω)

·   ἡμεῖς (θεραπεύω)

·   σύ (φυλάττω)

·   οὗτοι (γράφω)

 

7) Να μεταφέρετε τα παρακάτω ρήματα στη υποτακτική παρακειμένου διατηρώντας το πρόσωπο και τον αριθμό.

 

·   παιδεύουσι

·   γράψωμεν

·   πείθω

·   διώκητε

·   πράττεις

·   ἐρμηνεύῃ

 

8) Στις παρακάτω προτάσεις να αναγνωρίσετε το απρόσωπο ρήμα ή την απρόσωπη έκφραση και να βρείτε το υποκείμενό του.

 

·   Ἒδοξε τοῖς Ἀθηναίοις πρέσβεις πέμψαι εἰς Δελφούς.

·   Δοκεῖ μοι καλῶς λέγεσθαι τά λεγόμενα.

·   Καλόν ἐστι καί τάς ξενικάς ἀρετάς μιμεῖσθαι.

·   Δεινόν ἐστι μάχεσθαι θεῷ καί τύχῃ.

.

 

9) Να συμπληρώσετε τον κατάλληλο τύπο των επιθέτων που βρίσκονται στην παρένθεση.

 

·   ἂνδρα (νοήμων)

·   ἂνθρώποις (εὐσεβής)

·   ἀλήθειαν (πᾶσα)

·   πόλει (ἀσφαλής)

·   πράγματος (σύνηθες)

·   πάτερ (εὐδαίμων)

 

10) Να μεταφέρετε τους παρακάτω τύπους στον άλλο αριθμό.

 

·   τινί

·   τίνος

·   τίνας

·   τίσι

·   τινῶν

 

11) Να αντιστοιχίσετε τις παρακάτω λέξεις με τις σημασίες τους:

 

Α. άπρακτος              1. αυτός που εισπράττει χρήματα

Β. πολυπράγμων       2. αυτός που δεν κατάφερε τίποτα 

Γ. έμπρακτος             3. ο πολυάσχολος

Δ. εισπράκτορας       4. αυτός που εκδηλώνεται με πράξεις

 

12) Να μεταφέρετε τα παρακάτω ρήματα στην ευκτική διατηρώντας το χρόνο το πρόσωπο και τον αριθμό.

 

·   ἒγραψας

·   κελεύωσι

·   γυμνάσομεν

·   ἒπραξα

·   λέλυκε

·   κρύπτετε

·   τετοξεύκατε

 

13) Να μεταφέρετε τους παρακάτω τύπους των αντωνυμιών στον άλλο αριθμό.

 

·   οὗτινος

·   αἷστισι

·  

·   ἃτινα

·   αἵπερ

·   ἥντινα

·   οἷστισι

·   ἅς

·   ὅς

 

 

14) Στις παρακάτω φράσεις να διακρίνετε το άμεσο και το έμμεσο αντικείμενο.

 

·   Διδάσκουσι δέ τούς παῖδας σωφροσύνην.

·   Οἱ ἐν Ἰταλίᾳ Ἕλληνες πολλά δῶρα καί ἀργύριον τῷ Ἀρίονι προσέφερον.

·   Παρέχω σοι χρῆμα ἄφθονον.

·   Ἀναμνήσω ὑμᾶς καί τούς τῶν προγόνων κινδύνους.

 

15) Να αναγνωρίσετε το είδος των υπογραμμισμένων μετοχών.

 

·   Μέγα δέ καί εἰς τοῦτο συμβάλλεται ὅτι ὁρῶσι τούς πρεσβυτέρους πειθομένους τοῖς ἄρχουσιν ἰσχυρῶς.

·   Ταῦτα δέ ποιήσας ὁ Κλεόμβροτος ἐστρατοπεδεύσατο ἐν Λεύκτροις τῆς Θεσπικῆς.

·   Οἱ Ἀθηναῖοι κατεψηφίσαντο τῶν ναυμαχησάντων στρατηγῶν ὀκτώ ὄντων.

·   Τῶν δέ Ἀθηναίων ἡ βουλή ἐτύγχανεν ἐν ἀκροπόλει καθημένη.

 

16) Στις παρακάτω προτάσεις να βρείτε τις μετοχές και να δηλώσετε αν είναι συνημμένες ή απόλυτες.

 

·   Οἱ δέ Λακεδαιμόνιοι  ἀκούσαντες οὐκ ἐποιοῦντο μέν φανεράν ὀργήν τοῖς Ἀθηναίοις.

·   Ἤδη δέ αὐτοῦ ὄντος βιαίου ἤχθοντο οἵ τε ἄλλοι Ἕλληνες.

·    Κρέοντος τοῦ Μενοικέως βασιλεύοντος οὐ μικρά συμφορά κατέσχε Θήβας.

·   Ὁ δέ Κλεόμβροτος ταῦτα ἀκούσας παρεσκευάσατο πρός μάχην.

 

17) Να αντιστοιχίσετε τις παρακάτω λέξεις με τις σημασίες τους:

 

Α. αιωνόβιος 1. αυτός που ζει χωρίς να γίνεται αντιληπτός     

Β. λαθρόβιος  2. αυτός που ζει πολλά χρόνια           

Γ. βραχύβιος  3. αυτός που ζει και στην ξηρά και στο νερό         

Δ. αμφίβιος    4. αυτός που ζει λίγο

 

 

18) Να μεταφέρετε τους παρακάτω τύπους στην προστακτική διατηρώντας τον χρόνο το πρόσωπο και τον αριθμό.

 

·   γράψαι

·   πιστεύετε

·   πέμψαιεν

·   κηρύξητε

·   εἲη

·   πεπράχατε

 

 

19) Να γράψετε τους τύπους των επιθέτων που ζητούνται στην παρένθεση.

 

·   μέγας (δοτική ενικού)

·   πολύ (γενική πληθυντικού)

·   μεγάλη (αιτιατική ενικού)

·   πολύς (αιτιατική ενικού)

·   πολλή (δοτική πληθυντικού)

·   μέγα (γενική ενικού)

 

20) Να αναγνωριστούν γραμματικώς οι παρακάτω ρηματικοί τύποι.

 

·   γεγραμμένος ᾖς

·   πέμπηται

·   φυλαξώμεθα

·   πεπραγμέναι ὦσι

·   κομίσωμαι

·   λύησθε

 

21) Να γράψετε τα αντίθετα των παρακάτω λέξεων:

έννομος, αυτόνομος, έκνομος, σύννομος.

 

22) Στις παρακάτω φράσεις να βρείτε τους ονοματικούς και τους επιρρηματικούς προσδιορισμούς.

 

·   Φρουροί τοῦ πατρικοῦ οἲκου ἐσμέν.

·   Τόν μέν διά τήν ἀρετήν ἀθάνατον ἐποίησε.

·   Μετά τοῦτον Θεόπομπος Ἀθηναῖος εἶπεν.

·   Καί ἀφικνοῦνται ἐπί τό ὄρος τῇ πέμπτῃ ἡμέρᾳ.

 

 

23)   Να μεταφέρετε τους παρακάτω ρηματικούς τύπους στην ευκτική διατηρώντας το πρόσωπο, τον αριθμό τον χρόνο και τη φωνή.

 

·   τρίψωνται

·   θύομαι

·   πεπραγμένοι ἦτε

·   γράψεσθε

 

24) Να αναγνωρίσετε γραμματικώς τους παρακάτω ρηματικούς τύπους.

 

·   πεπεισμένος εἴην

·   στρατοπεδεύσαιο

·   φυλάττοιντο

·   λύσοιτο

·   διώκοισθε

·   ἐσοίμεθα

 

25) Στις παρακάτω φράσεις να βρείτε τους ομοιόπτωτους προσδιορισμούς και να δηλώσετε το είδος τους.

 

·   Λεωτυχίδης μέν ὁ βασιλεύς τῶν Λακεδαιμονίων ἀπεχώρησεν ἐπ’ οἲκου ἒχων τους ξυμμάχους ἀπό Πελοποννήσου.

·   ἢδη γάρ καί ἧκον αὐτῷ οἱ ξυμπρέσβεις, Ἁβρώνιχός τε ὁ Λυσικλέους καί Ἀριστείδης ὁ Λυσιμάχου.

·   Καί δι’ αὐτό οὒτε μεγέθει πόλεων ἲσχυον οὒτε τῇ ἂλλῃ παρασκευῇ.

·   Πᾶσα γάρ ἡ Ἑλλάς ἐσιδηροφόρει.

 

 

26) Να γράψετε τους τύπους των ρημάτων που ζητούνται στην παρένθεση.

 

·   λύομαι (β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα)

·   πείθομαι (β΄ ενικό προστακτικής παρακειμένου)

·   παύομαι (γ΄ πληθυντικό προστακτικής αορίστου)

·   μάχομαι (β΄ πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα)

·   τρέπομαι ( β΄ πληθυντικό προστακτικής αορίστου)

 

27) Στις παρακάτω φράσεις να βρείτε τους ετερόπτωτους προσδιορισμούς και να τους χαρακτηρίσετε.

 

·   ὀλίγαι δέ περιῆσαν, ἐν αἷς ἐσκήνωσαν αὐτοί οἱ δυνατοί τῶν Περσῶν.

·   Οἱ δέ ἀκούοντες ἐπείθοντο μέν τῷ Θεμιστοκλεῖ διά φιλίαν αὐτοῦ.

·   Ὁ γάρ περίβολος τῆς πόλεως ἐξήχθη πανταχῇ μείζων.

·   τῶν μετρίων ταπεινότερος ἦν.

 

 

28) Στις παρακάτω φράσεις να βρείτε τους εμπρόθετους προσδιορισμούς και τί δηλώνουν.

 

·   Οἱ Θηβαῖοι εὐθύς μετά τήν μάχην ἒπεμπον εἰς Ἀθήνας ἂγγελον.

·   Ὁ δέ Κλεόμβροτος ταῦτα ἀκούσας παρεσκευάσατο πρός μάχην.

·   Καί διά τοῦτο ἠπείγοντο κινοῦντες πάντα ὁμοίως.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου