ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε.

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΗΣ

ΝΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ

Αγαπητοί γονείς και μαθητές, καλωσορίσατε στη σελίδα του φροντιστηρίου μας. Στόχος μας η καλύτερη δυνατή επικοινωνία μαζί σας και η διαρκής ενημέρωση για όλα όσα αφορούν τη λειτουργία και τις παροχές του φροντιστηρίου μας

Στο Φροντιστήριό μας προετοιμάζουμε τους μελλοντικούς πρωταγωνιστές. Η απόλυτη εξειδίκευσή μας στο χώρο των φιλολογικών και οικονομικών μαθημάτων, καθώς και η πολυετής πείρα μας στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, θέτουν από νωρίς τις βάσεις της επιτυχίας και διευκολύνουν τη δουλειά του υποψηφίου.

Άλλωστε, οι επιτυχίες μιλάνε για εμάς: με εισακτέους στα τμήματα στρατιωτικών σχολών, όπως ΣΣΑΣ Νομικής, ΣΣΑΣ Οικονομικών, ΣΜΥ, στις παραγωγικές σχολές των Αξιωματικών και Αστυφυλάκων ΕΛ.ΑΣ, Πυροσβεστικής, αλλά και στα υψηλής ζήτησης Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας όπως η Νομική, Φιλολογία, Παιδαγωγικά Τμήματα, Αγγλική Φιλολογία, Ψυχολογία και Οικονομικά Τμήματα, αποδεικνύουμε τη σκληρή μας δουλειά.

Το Φροντιστήριό μας άλλωστε είναι και πιστοποιημένο συνεργαζόμενο κέντρο της UNICERT (σύγχρονου Φορέα Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού, πιστοποιημένου από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και διαπιστευμένου από τον Ε.ΣΥ.Δ, τα πιστοποιητικά του οποίου αποτελούν απαραίτητο εφόδιο για προσλήψεις στο ελληνικό δημόσιο και διαγωνισμούς Α.Σ.Ε.Π.), αποκλειστικού αντιπροσώπου του Πανεπιστημίου FREDERICK της Κύπρου ( με έδρα τη Λευκωσία, ενώ σχολές και τμήματα λειτουργούν και στη Λεμεσό), το οποίο προσφέρει στον ελλαδικό χώρο προγράμματα σε πτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο (δια ζώσης – εξ αποστάσεως) ομοταγή με τα ελληνικά ΑΕΙ, αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ( Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης), με έξι (6) σχολές που καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα της εκπαίδευσης. Επίσημες γλώσσες του Πανεπιστημίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική) για την προώθηση των προγραμμάτων σπουδών του σε πτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο (δια ζώσης και εξ αποστάσεως).

Κατανοώντας ταυτόχρονα την οικονομική συγκυρία, το φροντιστήριο μας στέκεται δίπλα στην ελληνική οικογένεια με αίσθημα ευθύνης, αναπροσαρμόζοντας τα δίδακτρα του στο πνεύμα της κρίσης και υιοθετώντας προνομιακή τιμολογιακή πολιτική για ειδικές ομάδες μαθητών (όπως έκπτωση διδάκτρων για ανέργους, πολύτεκνους, αδέλφια, μαθητές εκτός Βόλου, εγγραφή δύο μαθητών…) και επιβραβεύοντας την αριστεία (έκπτωση σε αριστούχους).

Ως μέλος του Συλλόγου Φροντιστών Μαγνησίας και της ΟΕΦΕ (Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος) συμμετέχουμε κάθε χρόνο στα Πανελλαδικά Διαγωνίσματα Προσομοίωσης για όλες τις τάξεις του Λυκείου. Παράλληλα, μέσω ειδικών διαγνωστικών τεστ εντάσσουμε το μαθητή – τρια σε τμήμα ανάλογα με τις δυνατότητές του. Παρέχουμε οργανωμένο υλικό μέσω προσωπικών σημειώσεων αλλά και εκδόσεων Schooltime. gr ως επιστημονικοί συνεργάτες του site.

ü Ομοιογενή τμήματα

ü Δωρεάν έκτακτες ώρες διδασκαλίας

ü Σύγχρονα εποπτικά μέσα

ü Εβδομαδιαία προγραμματισμένα υποχρεωτικά διαγωνίσματα

ü Συνεχής ενημέρωση γονέων για τις πραγματικές επιδόσεις των παιδιών

Βόλος, Τοπάλη 15 (με Δημητριάδος)

Τηλ. Επικοινωνίας: 2421-0-23227 / 6976796234

Υπεύθυνοι σπουδών: Ιωαννίδης Άρης, Φιλόλογος,

Ντανοπούλου – Ιωαννίδου Όλγα

olgantanopoulou@yahoo.gr.

(Facebook, Iωαννίδης Άρης)

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ


 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α’  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

1. Σχηματίστε τα παρακάτω σύνθετα κάνοντας την τροπή του ψιλού στο αντίστοιχό του δασύ:

 

          κατ(ά) + ἡγητὴς

          κατ(ά) + ὁλικὸς

          ἐπ(ί) + ὁδὸς

          μετ(ά) + ἑόρτια

          π(ό) + ὁρισμὸς

          ἀντ(ί) + ὕπατος

 

2. Να βρείτε τα συνθετικά των λέξεων: εφορμώ, καθαγιάζω, εφημερεύω, αφοσίωση, υφέρπω, αφορισμός, υφαρπάζω, ανθυγιεινός, μεθοριακός, καθομολογώ.

 

3. Να γράψετε τις επόμενες φράσεις όπως τις ακούτε κανονικά:

 

          ἐπὶ ὅρου ζωῆς                ὁ Κύριος μετὰ ἡμῶν

          ἀπὸ ἧς στιγμῆς              ὁ κατὰ ὕλην ἁρμόδιος ὑπουργὸς

          ἐπὶ ἑνὸς ζυγοῦ               κατὰ ἕξιν

ἀπὸ ἑαυτοῦ                             ἐπὶ ὅσον

κατὰ ὕπνους                  κατὰ ὁλοκληρίαν

 

 

 

 

4. Να συμπληρώσετε τους τύπους του εἰμὶ στις επόμενες φράσεις :

 

α. ὁ ἀληθὴς φίλος………… ἄλλος ἑαυτός.

β. γὼ ………….ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος.

γ. οἱ τῶν Σπαρτιατῶν νέοι πολῖται χρηστοὶ ………… .

δ. Ἕλληνες ἀεὶ παῖδές ..………, γέρων δὲ Ἕλλην οὔκ …………. .

ε. ὑμεῖς ἄνδρες γενναῖοί ………… καὶ τῆς πόλεως τεῖχος.

στ. σὺ…………ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ ηὐδόκησα.

ζ. Ἑγὼ οὔκ……….. ὁ αὐτὸς νῦν καὶ τότε.

η. χαλεπόν………τὸ καλόν.

θ. Ἄλτ! Τίς……; (σύγχρονο στρατιωτικό παράγγελμα)

ι. οὐδέν …………ἀρετῆς τιμιώτερον.

 

5. Να συμπληρωθούν οι τύποι της προσωπικής αντωνυμίας που λείπουν στο κείμενο του παρακάτω μύθου:

 

Ἔλεγόν ποτε τὰ πρόβατα τῷ δεσπότῃ : «………, ὦ δέσποτα, γάλα παρέχομεν ……….(σύ, δοτ.), τυρὸν καὶ ἔρια……….(σύ, ον.) δὲ οὐδὲν παρέχεις………..(ἡμεῖς, δοτ.)· ὁ δὲ κύων, καίτοι οὐδὲν παρέχει………(σύ, δοτ.), ἐκ τοῦ σίτου καθ’ ἡμέραν λαμβάνει». Ὁ δὲ κύων εἶπεν· «Ὦ ἀνόητα πρόβατα, ἡ γλῶσσα……….(ὑμεῖς, γεν.) προτρέχει τῆς διανοίας· …………(ἐγώ, ον.) εἰμι χρησιμώτερος……… (ὑμεῖς, γεν.)· εἰ γὰρ………..μὴ ἐφύλαττον………(ὑμεῖς, αιτ.), ἐκινδυνεύετε ἄν πάσχειν κακὰ ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν· ………(ἐγώ, δοτ.) δ’  ἀνάγκη ἐστὶ φυλάττειν καὶ σῴζειν………( ὑμεῖς, αιτ.) ἐκ τῶν κινδύνων».


 

6. Να συμπληρώσετε τους τύπους του εἰμὶ και της προσωπικής αντωνυμίας στις επόμενες φράσεις:

 

α. ὁ στρατηγὸς ἐκέλευσεν……… (ἐγώ, αιτ. πληθ.) ταῦτα πράττειν.

β. οὐδείς……… (εἰμί, γ΄ εν.) σοφώτερος ………(σύ, γεν. εν.).

γ. αἰσχρόν……… (εἰμί, γ ΄εν.) μὴ πείθεσθαι τοῖς νόμοις.

δ. ὦ ἑταῖροι, οὔτε………(σύ, ον πληθ.) μόνοι δύνασθε μάχεσθαι οὔτε……….(ἐγώ, ον. πληθ.) δυνάμεθα ἄνευ……….(σύ, γεν. πληθ.).

                                      

 

 

7. Να τοποθετήσετε στην κατάλληλη πτώση τις λέξεις που βρίσκονται στις παρενθέσεις με τη σειρά που δίνονται:

 

α. Τὸ ἐν Ὀλυμπίᾳ ἄγαλμα τοῦ Διὸς………..πεποιημένον ἐστὶ καὶ ἐλέφαντος (= από ελεφαντόδοντο) (χρυσός, γεν. εν.).

β. Ἐν μὲν τῇ δεξιᾷ χειρὶ φέρει Νίκην ἐξ ἐλέφαντος καὶ ταύτην καὶ χρυσοῦ, ἔχουσαν ἐπὶ τῇ κεφαλῇ…………… (στέφανος, αιτ. εν.).

γ. Τῇ δὲ ἀριστερᾷ χειρὶ τοῦ……….ἔνεστι (= υπάρχει) σκῆπτρον διηνθισμένον (θεός).

δ. Ὁ ὄρνις (=πουλί) ὁ ἐπὶ τῷ ………… καθήμενός ἐστιν ὁ ἀετὸς (σκῆπτρον).

ε. Τῷ χρυσῷ……………τοῦ θεοῦ ζῴδιά τε (= και μικρές εικόνες ζώων) καὶ τῶν ἀνθῶν τὰ …………..εἰσίν ἐμπεποιημένα (=σκαλισμένα) (ἱμάτιον, κρίνον).

στ. Ὁ θρόνος ποικίλος (=διακοσμημένος) μὲν …………καὶ ………….ποικίλος δὲ καὶ…………..ἐλέφαντί ἐστι (χρυσός, δοτ. / λίθος, δοτ. πληθ. / ἔβενος, δοτ. εν.).

 

8. Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων, τοποθετώντας στον κατάλληλο τύπο τις λέξεις που είναι σε παρένθεση:

 

α. Ἐνταῦθα οἱ στρατιῶται ἐν πολλῇ…………(ἀπορία, δοτ.) ἦσαν.

β. Ὁμολογῶ, ὦ ἄνδρες, ὅτι ἔπαισα (=χτύπησα) ἄνδρας ἕνεκεν…………….(ἀταξία, γεν.)

γ. Οἱ περσικοὶ νόμοι ἐπιμέλονται τῶν …………...(πολίτης).

δ. Ἐρῶντες (= επειδή επιθυμείτε)…………(νίκη, γεν.) μένοντες μάχεσθε.

ε. Οὐκ ἐξαιρέσω ὑμᾶς τῆς ……………(τράπεζα).

 

9. Στην άσκηση που ακολουθεί να συμπληρωθούν τα κενά με τον κατάλληλο τύπο της δεικτικής αντωνυμίας, οὗτος – αὕτη – τοῦτο.

 

α. οὐκ ἦλθον εἰς………τὴν πόλιν.

β. οἱ τόποι ……….χθαμαλοί εἰσι.

γ. γένοιτο, Κύριε, τῇ ἡμέρᾳ……….ἀναμαρτήτους φυλαχθῆναι ἡμᾶς.

δ. ἐν τῷ σταδίῳ ………ἀγὼν γίγνεται.

ε. ἐν……… ταῖς ὁδοῖς ἐπορεύετο.

 

10. Να συμπληρώσετε τις ακόλουθες προτάσεις με τον κατάλληλο τύπο των αντωνυμιών που δίνονται σε παρένθεση:

 

α. Οὕτω δ’ ἄσμενοι τὰς συμφορὰς τὰς……….ὁρῶσιν (ὑμέτερος,α,ον ).

β. Σὺ οὖν ταῦτα πάσχοντί μοι πρόθυμον παράσχου τὴν …………….δύναμιν εἰς τὴν ……….σωτηρίαν(σός –ὴ –ὸν, ἐμὸς –ὴ -ὸν).

γ. Ἄξιον δὲ καὶ τοὺς ξένους τοὺς ἐνθάδε κειμένους ἐπαινέσαι, οἳ περὶ τῆς……… σωτηρίας μαχόμενοι τοιαύτην τοῦ βίου τελευτὴν ἐποιήσαντο (ἡμέτερος –α  -ον).

δ. Ἀλλ’ οὗτος τὴν μὲν πόλιν ἐχθρὰν ἐνόμιζεν εἶναι, τοὺς δὲ………..…ἐχθρούς (ὑμέτερος,-α -ον).

 

 

 

11. Να αναγνωρίσετε τους τύπους των ρημάτων που περιέχονται στις ακόλουθες προτάσεις:

 

α. Αἶγα καὶ ὄνον (= γαϊδούρι) ἔτρεφέ τις.

β. Διὰ στενῆς ὁδοῦ ὥδευσεν Ἡρακλῆς.

γ. Γεωργοῦ παῖδες ἐστασίασαν.

δ. Ὄνος ἅλας ἔχων ποταμόν διέβαινεν.

ε. Θέρους ὥρα (=κατά την εποχή του καλοκαιριού) μύρμηξ περιπατῶν κατὰ τὴν ἄρουραν (=χωράφι) πυροὺς (=κόκκους σταριού) καὶ κριθοὺς (= κόκκους κριθαριού) συνέλεγεν.

στ. Φυτὸν ἦν εἰς γεωργοῦ χώραν καρπὸν μὴ φέρον, ἀλλὰ μόνον στρουθῶν (=σπουργιτιών) καὶ τεττίγων (=τζιτζικιών) κελαδούντων ἦν καταφυγή.   

 

12. Να συμπληρώσετε τις ακόλουθες προτάσεις με ρηματικούς τύπους παρατατικού, μέλλοντα ή αορίστου σύμφωνα με το παράδειγμα:

 

α. Οἱ ἄνδρες οὗτοι ἐφύλαττον / φυλάξουσι / ἐφύλαξαν τὸν ἐν Δελφοῖς θησαυρόν.

β. Ἀθηναῖοι πρέσβεις τοῖς Λακεδαιμονίοις…………… (πέμπω, πρτ., μελλ., αόρ.).

γ. Τὸ Ἀχαιῶν στράτευμα ἐν Αὐλίδι…….(εἰμί, πρτ.).

δ. Τῶν Σειρήνων προσδεδεμένος Ὀδυσσεὺς τῷ στύλῳ (= στο κατάρτι)………(ἀκούω, πρτ., αόρ.).

ε. Θουκυδίδης Ἀθηναῖος………τὸν πόλεμον τῶν Πελοποννησίων καὶ Ἀθηναίων (συγγράφω, αόρ.).

στ. Οἱ διδάσκαλοι τῶν Περσῶν πολῖται σοφοὶ καὶ χρηστοὶ……….(εἰμί, πρτ.) .

ζ. Καὶ τοὺς μὲν νεκροὺς τοὺς πλείστους ἔνθαπερ (= εκεί όπου) ἔπεσον ἑκάστους……….(θάπτω, αόρ.).

η. ………ποτε λέων σὺν ἀνθρώπῳ (ὁδεύω, πρτ.).

θ. Ἐν ὁδῷ………στήλη πετρίνη ἀνδρὸς λέοντα πνίγοντος (εἰμί, πρτ.).

 

 

13. Να δικαιολογήσετε τον τονισμό των παρακάτω λέξεων:

 

- ἀνήλικος, ἐπώνυμος, πλῆθος, ἔχω, θεῖος, μητρῷον, κοῖλος, ναῦλα, ἑταῖρος (=σύντροφος), ἀθῷος, κοῦρος, ὡραῖος, ὡραίων, κληροῦχος, κληρούχους, πρῶτος, πρώτων, Εὖρος, χεῖλος, οἶκος, τοῖχος, τοίχου, ἀνδρεῖος, θρῆνος, φεῦγε, σῶσον.

- Κοινὴ ἡ τύχη καὶ τὸ μέλλον ἀόρατον.

- Κακοῦ κόρακος κακὸν ᾠόν.

 

14. Με τη βοήθεια του κατάλληλου τύπου του εἰμὶ σχηματίστε προτάσεις, συνδυάζοντας τις λέξεις ή φράσεις που περιέχονται στις παρακάτω στήλες, όπως στο παράδειγμα:

 

ἅπαντες      ἐσμὲν                    Κύριε καὶ θαυμαστὰ τὰ ἔργα σου

κι ἐλπίδες                               εἰς τὸ νουθετεῖν σοφοί

μέγας                                                μία ψυχὴ ἐν δυσὶ (=σε δύο) σώμασι

ἐγώ                                          Ζήνωνος μαθηταὶ καὶ ταῦτα λέγετε;

φίλος                                                Κύριος ὁ Θεός σου

ὑμεῖς                                       ἐγρηγορότων ἐνύπνια(=όνειρα όσων

δεν κοιμούνται)

 

15. Να τοποθετήσετε στον κατάλληλο τύπο τις λέξεις που είναι σε παρένθεση:

 

α. ἐν…..……ψυχῆς (βρασμός).

β. τὰ ἐν…..……..μὴ ἐν….……… (οἶκος, δῆμος).

γ. σὺν….……… πᾶς καὶ γελᾷ καὶ ὀδύρεται (θεός).

δ. ἐξ……….…κατῆλθε σὺν ….………(οὐρανός, ἄγγελοι).

ε. ὁ γεωργὸς τὴν…………ἐν…………εὑρίσκει (ἔλαφος, ἄμπελος).

στ. οἱ ἄνθρωποι ἐν…………..τοὺς θεοὺς θεραπεύουσι (=λατρεύουν) καὶ ἐν……..…… θύουσιν αὐτοῖς……………(ναοί, βωμοί, ζῷα).

 

16. Να συμπληρώσετε τις ακόλουθες προτάσεις με τους σωστούς ρηματικούς τύπους ενεστώτα και μέλλοντα σύμφωνα με το πρώτο παράδειγμα:

 

α. οἱ διδάσκαλοι τοὺς νέους παιδεύουσι // παιδεύσουσι.

β. Λακεδαιμόνιοι………….…//…..………τὰς σπονδὰς (λύω).

γ. Ὁ Κέρβερος……….………//……….………τὰς πύλας τοῦ ᾍδου (φυλάττω).

δ. Οἱ κακοὶ τὴν πόλιν…………………//…………………(βλάπτω).

ε. Οἱ κήρυκες Ἀθηναίους……………….…//……………..…… (μεταπείθω).

 

17. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις με αντίστοιχους ρηματικούς τύπους παρατατικού, αορίστου, παρακειμένου και υπερσυντέλικου σύμφωνα με το πρώτο παράδειγμα:

 

α. Οἱ ναῦται ταὰ ἱστία ἔλυον // ἔλυσαν // λελύκασι // ἐλελύκεσαν.

β. Οἱ Θηβαῖοι τοῖς Λακεδαιμονίοις πρέσβεις………(πέμπω).

γ. μεῖς τοὺς ἐχθροὺς………(διώκω).

δ. Τοὺς Αἰγινήτας στρατεύειν οὗτοι………(πείθω).

 

18. Να τοποθετήσετε στον κατάλληλο τύπο τις λέξεις που είναι σε παρένθεση.

 

α. Χειρίσοφος τοὺς……………(πελταστὴς) καὶ τοὺς………………(τοξότης) ἔξω τοῦ εὐωνύμου κέρατος ἐτάξατο.

β. Ἐν τοῖς…………………...…(ἔσχατος καιρὸς) Ἀρχῖνος ὑφεῖλε (= αφαίρεσε, απέκοψε) τὰς………………………………… (ὑπόλοιπος ἡμέρα) τῆς ἀπογραφῆς.

γ. Οἶμαι τοὺς νόμους….………(πρᾶος) καὶ…………(μέτριος) εἶναι ὑπὲρ τῶν ἀδυνάτων.                                                                 

 

 

19. Να συνταχθούν οι παρακάτω προτάσεις και να χαρακτηριστούν τα ρήματα, αμετάβατα, μεταβατικά, συνδετικά:

 

α. Ἁλιεύς τις αὐλοὺς εἶχε.

β. Τοῖς μὲν πολεμίοις ἐναντίοι εἰσὶν οἱ θεοί.

γ. Λέγει αὐτῷ ὁ νεανίσκος.

δ. Οὐχ Ἡρακλῆς οὗτός ἐστιν;

ε. Κύκνοι εἰρηναῖοί (= ειρηνικοί) εἰσι.

στ. Ἀγαμέμνων ἡγεμὼν τοῦ σύμπαντος στρατοῦ ἦν.

ζ. Οἱ βότρυες ὄμφακές εἰσι.

η. Ὁ ὄνος ἐκ τοῦ κόπου ἐτελεύτησε.

θ. Χελιδών ἐστι φιλάνθρωπος (=φίλη του ανθρώπου).

ι. Αἱ Σειρῆνες κατάπτεροι ἦσαν.

ια. Ἅνθρωπός τις εἶχεν ὄνον καὶ ἵππον.

ιβ. Δράκων τις (=ένα φίδι) κατέφαγεν τῆς χελιδόνος τοὺς νεοσσούς.

 

                                 

20.Να αναγνωρίσετε τα απαρέμφατα (ειδικό - τελικό) και σε ποιες από τις παρακάτω φράσεις υπάρχει ταυτοπροσωπία και σε ποιες ετεροπροσωπία:

 

-         Καλλικρατίδας ἔφη διαλλάξειν Ἀθηναίους καὶ Λακεδαιμονίους.

-         Οἱ ἀδύνατοι (=ανάπηροι) οὐ δύνανται ἱππεύειν.

-         Σωκράτης βούλεται ἀπελθεῖν.

-         Οὗτος ἔλεγε ταῦτα ψευδῆ εἶναι.

-         Τὸ σιγᾶν κόσμος τῇ γυναικί ἐστι.

-         Βούλομαι ὀλίγῳ μακρότερα περὶ τῶν πόλεων εἰπεῖν.

-         Οἱ Λακεδαιμόνιοι οὐδενί φασι πολέμιοι ἥκειν.

-         Λύσανδρος ἐκέλευσεν αὐτοὺς εἰς Λακεδαίμονα ἰέναι.

-         Κῦρος ὑπέσχετο δώσειν πέντε μνᾶς.

-    Σωκράτης πάντα ἡγεῖτο θεοὺς εἰδέναι.

 

 

21.Να αναγνωρίσετε τις μετοχές στις παρακάτω προτάσεις:

 

-         Ὀλίγοι ὄντες ἐνίκησαν.

-         Ἦλθε ἔχων ναῦς (= πλοία) ὀλίγας.

-         Ἀκούσας δὲ ὁ νεανίσκος τὸν λόγον ἀπῆλθε λυπούμενος.

-         Ὁ σῴζων τὴν πατρίδα μεγάλην τιμὴν ἔχει.

-         Ἀλέξανδρος ἀπέστειλεν Ἀμύνταν τοὺς ἐχθροὺς διώξοντα.

-         Ἐγὼ τὸ πρᾶγμ’  εἰμὶ τοῦτο δεδρακώς (=που έχω κάνει / ο δράστης).

-         Ἐλάχιστοι οἱ τὰ ἄριστα γιγνώσκοντες.

-         Ταῦτα ἀκούσας ὁ λύκος ἐπορεύετο λέγων· «Ἐν ταύτῃ τῇ ἐπαύλει ἄλλα μὲν λέγουσιν, ἄλλα δὲ πράττουσιν».

-         Οἱ ἱππεύοντες ἐν ἀσφαλείᾳ στρτεύονται.

-         Ἡ ὁδὸς ἡ ἄγουσα εἰς ἀρετὴν μακρά ἐστι.

-         Ὁρμήσας δράκων τοὺς ἐν τῇ νεοττιᾷ κατηνάλωσεν στρουθοὺς ὀκτὼ σύν τῇ μητρὶ ἐνάτη.

-         Παρεσκευάζοντο (= έκαναν προετοιμασίες) ὡς πολεμήσοντες.

 

 

22.  Στο κείμενο που ακολουθεί να υπογραμμισθούν και να αναγνωρισθούν οι ρηματικοί τύποι ενεστώτα και μέλλοντα μέσης φωνής καθώς και του μέλλοντα του ρ. εἰμί.

 

          Καλλίστη μὲν οὖν δοκεῖ πολιτεία εἶναι ἡ Λακεδαιμονίων· ἐκεῖ δὲ τὸν βουλευσόμενον τῶν ἐφόρων (εκείνον από τους εφόρους που θα σκεφθεί) ἀντὶ τοῦ πείθεσθαι τοῖς πλείοσι (στους περισσότερους), μέμφεσθαί τε τοὺς ἄρχοντας καὶ ἐναντιοῦσθαι τοῖς πραττομένοις (σε όσα πράττουν), οὐκ οἴεσθε αὐτὸν καὶ ὑπ’ αὐτῶν τῶν ἐφόρων καὶ ὑπὸ ἁπάσης τῆς ἄλλης πόλεως νομίζεσθαι ἄξιον ἔσεσθαι τῆς μεγίστης τιμωρίας; Καὶ ὑμεῖς οὖν, εἰ σώφρονες ἔσεσθε, οὐ τούτου ἀλλ’  ὑμῶν αὐτῶν φείσεσθε (δεν θα λογαριάσατε αυτόν, αλλά τον εαυτό σας).

                                                                   (Ξενοφῶντος  Ἑλληνικά)

 

 

 

23. Στις επόμενες προτάσεις να αναγνωρίσετε τους ρηματικούς τύπους οριστικής του παρατατικού μέσης φωνής και να βρείτε σε ποια ρήματα ανήκουν:

 

α. Οἱ τοῦ Ἡρακλέους ἔκγονοι (=απόγονοι) ἐν τῇ Πελοποννήσῳ τρεῖς τοῦ Διὸς βωμοὺς ἱδρύσαντο (=έχτισαν) καὶ ἐν αὐτοῖς ἐθύσαντο (=θυσίασαν).

β. Μαρδόνιος Ξέρξην παρεκελεύσατο (=συμβούλεψε) μεγάλην στρατιὰν ἱδρύσασθαι (=να φτιάξει) καὶ ἐπὶ τοὺς Ἕλληνας στρατεύεσθαι.

γ. Ἀγησίλαος ἐβουλεύετο (=σκεφτόταν) πρὸ τοῦ ἔργου, βουλευσάμενος δὲ (= όταν όμως αποφάσιζε) ἔπραττε τοῦτο ταχέως.

 

24. Να υπογραμμίσετε τα αντικείμενα στις παρακάτω προτάσεις:

 

α. Ἀβροκόμας ὐστέρησε τῆς μάχης ἡμέραις πέντε.

β. Οἱ συνόντες Σωκράτει (=αυτοί που συναναστρέφονταν το Σωκράτη) ἐνδιέτριβον τῇ φιλοσοφίᾳ.

γ. Κομίζει γλαῦκα εἰς Ἀθήνας.

δ. Λυκοῦργον θαυμάζω καὶ σοφὸν ἡγοῦμαι.

 

25. Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων, τοποθετώντας στον κατάλληλο τύπο τα ρήματα που βρίσκονται σε παρένθεση.

 

α. Ἔλπιζε…….……(πράττω, απαρ., μέλλ.) καλῶς, εἰ τὸν θεὸν σέβει.

β. Ηὔχοντο πάντες Κῦρον….………(εὐτυχῶ, απαρ.αορ.).

γ. Ἡ πόλις ὑπὸ στάσεων…………………(ταράττομαι, παρακ.).

δ. Οὐδὲν ὑπ’  αὐτοῦ………(γράφομαι, υπερ.)

ε. Ἤκουε Κῦρον…………(εἰμί, μτχ. ενεστ.) ἐν Κιλικίᾳ.

στ. Δίκαια…………(δρῶ, μτχ. αορ.) συμμάχους ἕξεις θεούς.

 

26. Να κάνετε συντακτική αναγνώριση των μετοχών που περιέχονται στις επόμενες προτάσεις:

 

α. Τὸν βουλόμενον εὐδαίμονα εἶναι σωφροσύνην ἀσκητέον (=πρέπει να ασκεί).

β. Εἰς Μέγαρα ἦλθον Ἐπαμεινώνδαν ὑποδεξόμενοι.

γ. Ὁρῶσι Κῦρον ἀσπαζόμενον τὸν πάππον.

δ. Ἤκουσα δέ ποτε αὐτοῦ καὶ περὶ φίλων διαλεγομένου (= να συζητά).

ε. Πάντα τὰ δεινότατα παθόντες ὑβριζόμενοι (= εξευτελίζόμενοι, με προσβολές) ἀποθανούμεθα (= θα πεθάνουμε).

στ. Ἐνόμιζον ρᾳδίως (= εύκολα) αἱρήσειν (= ότι θα κυριεύσουν) τείχισμα ταχέως εἰργασμένον (= που έχει φτιαχτεί γρήγορα).

ζ. Πορευόμενοι δὲ πρὸς Κόρινθον ἐγγὺς τοῦ Ἰσθμοῦ ἐστρατοπεδεύσαντο.

η. Γηράσκω ἀεὶ πολλὰ διδασκόμενος.

θ. Στρατιῶταί τινες ἐτελεύτησαν εὐθὺς, γευσάμενοι τοῦ μέλιτος ἐκείνου.

 

27. Να διατυπωθούν οι επόμενες προτάσεις με όλους τους τύπους τους στον πληθυντικό.

 

α. Οὗτος ἔπεμπεν ἱππέα τῷ βασιλεῖ.

β. Ἡ πόλις αὕτη ἔνδοξος ἦν.

γ. Ἕξις ἐστὶ δευτέρα φύσις.

δ. Καλὸν τέκνον χάρμα (= ευφροσύνη) τοκέως (=γονιού) ἐστί.

ε. Ὅς πίστιν ἔχει ἀμάχητον (= ακατανίκητη)  δύναμιν ἔχει.

 

28. Να βρείτε σε ποια από τα παρακάτω παραδείγματα υπάρχει ταυτοπροσωπία και σε ποια ετεροπροσωπία:

 

α. Οἱ Αἰγινῆται λέγουσιν οὖκ εἶναι αὐτόνομοι.

β. Ἀναξαγόρας ἔφη τὸν ἥλιον λίθον εἶναι.

γ. Σωκράτης ἔλεγεν οὐκ εἶναι διδάσκαλος.

δ. Ὤμοσαν (= ορκίστηκαν) μὴ προδώσειν ἀλλήλους.

ε. Πρωταγόρας ἔλεγεν ἄνθρωπον πάντων χρημάτων (=πραγμάτων) μέτρον εἶναι.

στ. Βίας ἔφη κρατίστην (= η καλύτερη) εἶναι δημοκρατίαν, ἐν ᾗ (=αυτή στην οποία) πάντες ὡς τύραννον φοβοῦνται τὸν νόμον.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου