ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε.

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΗΣ

ΝΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ

Αγαπητοί γονείς και μαθητές, καλωσορίσατε στη σελίδα του φροντιστηρίου μας. Στόχος μας η καλύτερη δυνατή επικοινωνία μαζί σας και η διαρκής ενημέρωση για όλα όσα αφορούν τη λειτουργία και τις παροχές του φροντιστηρίου μας

Στο Φροντιστήριό μας προετοιμάζουμε τους μελλοντικούς πρωταγωνιστές. Η απόλυτη εξειδίκευσή μας στο χώρο των φιλολογικών και οικονομικών μαθημάτων, καθώς και η πολυετής πείρα μας στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, θέτουν από νωρίς τις βάσεις της επιτυχίας και διευκολύνουν τη δουλειά του υποψηφίου.

Άλλωστε, οι επιτυχίες μιλάνε για εμάς: με εισακτέους στα τμήματα στρατιωτικών σχολών, όπως ΣΣΑΣ Νομικής, ΣΣΑΣ Οικονομικών, ΣΜΥ, στις παραγωγικές σχολές των Αξιωματικών και Αστυφυλάκων ΕΛ.ΑΣ, Πυροσβεστικής, αλλά και στα υψηλής ζήτησης Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας όπως η Νομική, Φιλολογία, Παιδαγωγικά Τμήματα, Αγγλική Φιλολογία, Ψυχολογία και Οικονομικά Τμήματα, αποδεικνύουμε τη σκληρή μας δουλειά.

Το Φροντιστήριό μας άλλωστε είναι και πιστοποιημένο συνεργαζόμενο κέντρο της UNICERT (σύγχρονου Φορέα Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού, πιστοποιημένου από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και διαπιστευμένου από τον Ε.ΣΥ.Δ, τα πιστοποιητικά του οποίου αποτελούν απαραίτητο εφόδιο για προσλήψεις στο ελληνικό δημόσιο και διαγωνισμούς Α.Σ.Ε.Π.), αποκλειστικού αντιπροσώπου του Πανεπιστημίου FREDERICK της Κύπρου ( με έδρα τη Λευκωσία, ενώ σχολές και τμήματα λειτουργούν και στη Λεμεσό), το οποίο προσφέρει στον ελλαδικό χώρο προγράμματα σε πτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο (δια ζώσης – εξ αποστάσεως) ομοταγή με τα ελληνικά ΑΕΙ, αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ( Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης), με έξι (6) σχολές που καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα της εκπαίδευσης. Επίσημες γλώσσες του Πανεπιστημίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική) για την προώθηση των προγραμμάτων σπουδών του σε πτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο (δια ζώσης και εξ αποστάσεως).

Κατανοώντας ταυτόχρονα την οικονομική συγκυρία, το φροντιστήριο μας στέκεται δίπλα στην ελληνική οικογένεια με αίσθημα ευθύνης, αναπροσαρμόζοντας τα δίδακτρα του στο πνεύμα της κρίσης και υιοθετώντας προνομιακή τιμολογιακή πολιτική για ειδικές ομάδες μαθητών (όπως έκπτωση διδάκτρων για ανέργους, πολύτεκνους, αδέλφια, μαθητές εκτός Βόλου, εγγραφή δύο μαθητών…) και επιβραβεύοντας την αριστεία (έκπτωση σε αριστούχους).

Ως μέλος του Συλλόγου Φροντιστών Μαγνησίας και της ΟΕΦΕ (Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος) συμμετέχουμε κάθε χρόνο στα Πανελλαδικά Διαγωνίσματα Προσομοίωσης για όλες τις τάξεις του Λυκείου. Παράλληλα, μέσω ειδικών διαγνωστικών τεστ εντάσσουμε το μαθητή – τρια σε τμήμα ανάλογα με τις δυνατότητές του. Παρέχουμε οργανωμένο υλικό μέσω προσωπικών σημειώσεων αλλά και εκδόσεων Schooltime. gr ως επιστημονικοί συνεργάτες του site.

ü Ομοιογενή τμήματα

ü Δωρεάν έκτακτες ώρες διδασκαλίας

ü Σύγχρονα εποπτικά μέσα

ü Εβδομαδιαία προγραμματισμένα υποχρεωτικά διαγωνίσματα

ü Συνεχής ενημέρωση γονέων για τις πραγματικές επιδόσεις των παιδιών

Βόλος, Τοπάλη 15 (με Δημητριάδος)

Τηλ. Επικοινωνίας: 2421-0-23227 / 6976796234

Υπεύθυνοι σπουδών: Ιωαννίδης Άρης, Φιλόλογος,

Ντανοπούλου – Ιωαννίδου Όλγα

olgantanopoulou@yahoo.gr.

(Facebook, Iωαννίδης Άρης)

Απρόσωπα ρήματα – απρόσωπες εκφράσεις


Α. ΘΕΩΡΙΑ

Απρόσωπα ή τριτοπρόσωπα λέγονται τα ρήματα που βρίσκονται συνήθως ή μόνο στο γ’ ενικό πρόσωπο και δεν έχουν ως υποκείμενο ένα πρόσωπο ή πράγμα. 

Συνηθέστερα απρόσωπα ρήματα είναι τα εξής :

ü      Χρή  (= είναι ανάγκη)

ü      Δεῖ (= πρέπει)

ü      Προσήκει (= αρμόζει)

ü      Δοκεῖ (= φαίνεται καλό)

ü      Μέλει (= υπάρχει φροντίδα)

ü      ἔστιν , ἔξεστιν (= επιτρέπεται, είναι δυνατόν)  

ü      Πρέπει , ἐνδέχεται ,  λέγεται , συμβαίνει , νομίζεται , ἀγγέλλεται.

 

Εκτός από τα απρόσωπα ρήματα υπάρχουν και οι απρόσωπες εκφράσεις, που σχηματίζονται : 

1) από το ἐστίν και το ουδέτερο των επιθέτων : 

ü      ἄξιόν ἐστιν (= αξίζει)

ü      δῆλόν ἐστιν (= είναι φανερό)

ü      δίκαιόν ἐστιν (= είναι δίκαιο)

ü      εἰκός ἐστιν (= είναι φυσικό ή επόμενο)

ü      ῥάδιόν ἐστιν (= είναι εύκολο)

ü      χαλεπόν ἐστιν (== είναι δύσκολο)

ü      οἷόν τ’ ἐστιν (= είναι δυνατό)

ü      καλόν ἐστιν, φανερόν ἐστιν, δυνατόν ἐστιν   

 

2) με το ἐστίν και ένα από τα ουσιαστικά :

ü      ἀκμή ἐστίν (= είναι η πλέον κατάλληλη στιγμή να…)

ü      θέμις ἐστίν (= είναι δίκαιο, συνήθεια να …)

ü      καιρός ἐστιν (= είναι ευκαιρία, κατάλληλη στιγμή να …)

ü      χρεών ἐστιν (= είναι μοιραίο, αναγκαίο, επιβεβλημένο να…)

ü      ὥρα ἐστίν (= είναι κατάλληλος χρόνος να …)

ü      ἀνάγκη ἐστίν (= είναι ανάγκη να …)

ü      ἐλπίς ἐστιν (= υπάρχει ελπίδα, προσδοκία να …)

 

3) με το ρήμα ἔχει και ένα τροπικό επίρρημα :

ü      ἀναγκαίως ἔχει  (= είναι αναγκαίο) 

ü      εὖ ἔχει (= καλώς έχει)

ü      καλῶς ἔχει 

 

Ένα απρόσωπο ρήμα ή μία απρόσωπη έκφραση μπορεί να πάρει ως υποκείμενο : 1) άναρθρο απαρέμφατο  Ἐδόκει ἥξειν βασιλέα (= Φαινόταν ότι θα έρθει ο βασιλιάς), 2) δευτερεύουσα ειδική πρόταση Δῆλον γάρ ἐστι τοῖς Ὀλυνθίοις ὅτι νῦν οὐ περί δόξης πολεμοῦσι (= Διότι είναι φανερό στους Ολυνθίους ότι τώρα δεν πολεμούν για δόξα), 3)  το αφηρημένο ουσιαστικό που προέρχεται από το απρόσωπο ρήμα  Δε χρημάτων [= ἔνδειά ἐστι χρημάτων].

 

Οι απρόσωπες εκφράσεις δῆλόν ἐστιν, φανερόν ἐστιν δέχονται υποκείμενο μόνον ειδική πρόταση και όχι απαρέμφατο   Φανερόν ἐστιν ὅτι τα μέλλοντα προγιγνώσκειν οὐ τῆς ἡμετέρας φύσεώς ἐστιν (= Είναι φανερό ότι δεν είναι στη φύση μας να γνωρίζουμε από πριν τα μέλλοντα).

 

Συνήθως μετά τα απρόσωπα ρήματα ακολουθεί δοτική προσωπική του ενεργούντος προσώπου Ἔδοξεν αὐτοῖς ἀπιέναι (= Φάνηκε καλό σ’ αυτούς να φύγουν).

Ø      Η δοτική προσωπική, αν μετατραπεί σε αιτιατική, μας δίνει το υποκείμενο του απαρεμφάτου   Ἔδοξεν αὐτοῖς ἀπιέναι [= ἔδοξεν ἀπιέναι αὐτούς]. 

 

Συχνά αντί της απρόσωπης χρησιμοποιείται η προσωπική σύνταξη κι έτσι τονίζεται περισσότερο το πρόσωπο που ενεργεί ή πάσχει ή είναι εκείνο που φανερώνει το απαρέμφατο. Η προσωπική σύνταξη είναι συνηθισμένη με το δοκῶ, όταν αυτό σημαίνει φαίνομαι ή νομίζομαι Ἔδοξέ μοι ὁ στόλος πάγκαλος εἶναι   [αντί : Ἔδοξέ μοι τόν στόλον πάγκαλον εἶναι] (= Μου φάνηκε ότι ο στόλος ήταν πάρα πολύ ωραίος).

 

Β. ΑΣΚΗΣΕΙΣ

* Στις  προτάσεις που ακολουθούν να βρείτε το Υποκείμενο των απαρεμφάτων και τη δοτική προσωπική :

 

  • Ἔξεστιν ὑμῖν πορεύεσθαι οἴκαδε.

 

  • Οὐ πρέπον σοί ἐστι μή οὐ λέγειν τά δίκαια.

 

  • Βέλτιόν ἐστι τοῖς Ἕλλησι θνήσκειν ἤ ἀεί τῷ τυράννῳ δουλεύειν.

 

  • Ἔδοξεν αὐτῷ ἐπιστολήν πέμπειν τοῖς Ἀθηναίοις.

 

  • Οὐ δυνατόν ἐστιν ὑμῖν φυλάττειν τήν πόλιν.

 

  • Προσήκει ἡμῖν ἅπασι κολάζειν τούς προδότας.

 

  • Νῦν οἷον τέ ἐστιν (= είναι δυνατόν) ἡμῖν εὐεργέτας γίγνεσθαι τῶν Θηβαίων.

 

  • Ἔδοξεν Ἀθηναίοις τόν λιμένα τειχίσαι.

 

  • Ἔξεστι Κλαζομενίοις ἀσχημονεῖν.

 

  • Ἀναγκαῖόν ἐστιν ἡμῖν πράττειν ταῦτα.

 

* Να γράψετε τι είδος  σύνταξης (ταυτοπροσωπία -  ετεροπροσωπία)       υπάρχει στις επόμενες φράσεις :

 

- Ἀντισθένης ἔλεγεν οὐδένα ἄνθρωπον ἀθάνατον εἶναι.

 

- Ὁμολογοῦμεν ἄδικοι εἶναι καί πλεονέκται.

 

- Χρή πάντας ἡμᾶς τούς  θεούς σέβειν.

 

- Σωκράτη φασίν εἶναι πάντων σοφώτατον.

 

                   - Τόν καλόν κἀγαθόν ἄνδρα εὐδαίμονα εἶναι νομίζω.

 

                   - Ὁμολογεῖται τήν  πόλιν ἡμῶν ἀρχαιοτάτην εἶναι.

 

                  -  Οὐ δύναμαι μή οὐκ ἐπαινεῖν σε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου