ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε.

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΗΣ

ΝΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ

Αγαπητοί γονείς και μαθητές, καλωσορίσατε στη σελίδα του φροντιστηρίου μας. Στόχος μας η καλύτερη δυνατή επικοινωνία μαζί σας και η διαρκής ενημέρωση για όλα όσα αφορούν τη λειτουργία και τις παροχές του φροντιστηρίου μας

Στο Φροντιστήριό μας προετοιμάζουμε τους μελλοντικούς πρωταγωνιστές. Η απόλυτη εξειδίκευσή μας στο χώρο των φιλολογικών και οικονομικών μαθημάτων, καθώς και η πολυετής πείρα μας στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, θέτουν από νωρίς τις βάσεις της επιτυχίας και διευκολύνουν τη δουλειά του υποψηφίου.

Άλλωστε, οι επιτυχίες μιλάνε για εμάς: με εισακτέους στα τμήματα στρατιωτικών σχολών, όπως ΣΣΑΣ Νομικής, ΣΣΑΣ Οικονομικών, ΣΜΥ, στις παραγωγικές σχολές των Αξιωματικών και Αστυφυλάκων ΕΛ.ΑΣ, Πυροσβεστικής, αλλά και στα υψηλής ζήτησης Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας όπως η Νομική, Φιλολογία, Παιδαγωγικά Τμήματα, Αγγλική Φιλολογία, Ψυχολογία και Οικονομικά Τμήματα, αποδεικνύουμε τη σκληρή μας δουλειά.

Το Φροντιστήριό μας άλλωστε είναι και πιστοποιημένο συνεργαζόμενο κέντρο της UNICERT (σύγχρονου Φορέα Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού, πιστοποιημένου από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και διαπιστευμένου από τον Ε.ΣΥ.Δ, τα πιστοποιητικά του οποίου αποτελούν απαραίτητο εφόδιο για προσλήψεις στο ελληνικό δημόσιο και διαγωνισμούς Α.Σ.Ε.Π.), αποκλειστικού αντιπροσώπου του Πανεπιστημίου FREDERICK της Κύπρου ( με έδρα τη Λευκωσία, ενώ σχολές και τμήματα λειτουργούν και στη Λεμεσό), το οποίο προσφέρει στον ελλαδικό χώρο προγράμματα σε πτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο (δια ζώσης – εξ αποστάσεως) ομοταγή με τα ελληνικά ΑΕΙ, αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ( Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης), με έξι (6) σχολές που καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα της εκπαίδευσης. Επίσημες γλώσσες του Πανεπιστημίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική) για την προώθηση των προγραμμάτων σπουδών του σε πτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο (δια ζώσης και εξ αποστάσεως).

Κατανοώντας ταυτόχρονα την οικονομική συγκυρία, το φροντιστήριο μας στέκεται δίπλα στην ελληνική οικογένεια με αίσθημα ευθύνης, αναπροσαρμόζοντας τα δίδακτρα του στο πνεύμα της κρίσης και υιοθετώντας προνομιακή τιμολογιακή πολιτική για ειδικές ομάδες μαθητών (όπως έκπτωση διδάκτρων για ανέργους, πολύτεκνους, αδέλφια, μαθητές εκτός Βόλου, εγγραφή δύο μαθητών…) και επιβραβεύοντας την αριστεία (έκπτωση σε αριστούχους).

Ως μέλος του Συλλόγου Φροντιστών Μαγνησίας και της ΟΕΦΕ (Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος) συμμετέχουμε κάθε χρόνο στα Πανελλαδικά Διαγωνίσματα Προσομοίωσης για όλες τις τάξεις του Λυκείου. Παράλληλα, μέσω ειδικών διαγνωστικών τεστ εντάσσουμε το μαθητή – τρια σε τμήμα ανάλογα με τις δυνατότητές του. Παρέχουμε οργανωμένο υλικό μέσω προσωπικών σημειώσεων αλλά και εκδόσεων Schooltime. gr ως επιστημονικοί συνεργάτες του site.

ü Ομοιογενή τμήματα

ü Δωρεάν έκτακτες ώρες διδασκαλίας

ü Σύγχρονα εποπτικά μέσα

ü Εβδομαδιαία προγραμματισμένα υποχρεωτικά διαγωνίσματα

ü Συνεχής ενημέρωση γονέων για τις πραγματικές επιδόσεις των παιδιών

Βόλος, Τοπάλη 15 (με Δημητριάδος)

Τηλ. Επικοινωνίας: 2421-0-23227 / 6976796234

Υπεύθυνοι σπουδών: Ιωαννίδης Άρης, Φιλόλογος,

Ντανοπούλου – Ιωαννίδου Όλγα

olgantanopoulou@yahoo.gr.

(Facebook, Iωαννίδης Άρης)

ΤΡΙΤΟΚΛΙΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ

Να συμπληρωθούν οι φράσεις με τα επίθετα που δίνονται:
- Ἡ ἀρχὴ τὸ __________ τοῦ παντὸς ἐστι(ὁ ἥμισυς, ἡ ἡμίσεια, τὸ ἥμισυ).


- Πᾳρέχω τράπεζαν __________ ἐδεσμάτων__________ (ὁ, ἡ πλήρης, τὸ πλῆρες - ὁ, ἡ πολυτελής, τὸ πολυτελές).


- Ὁ Ἥλιος ἐπὶ __________ ἅρματος τὸν οὐρανὸν διελαύνει (ὁ ταχύς, ἡ ταχεῖα, τὸ ταχύ).


- Πολλάκις τὸ ὠφέλιμον ἐναντίον ἐστὶ τῷ__________ (ὁ ἡδὺς, ἡ ἡδεῖα, τὸ ἡδύ).


- Οἱ Ἀθηναῖοι μετεῖχον τῶν __________ ἑορτῶν(ὁ, ἡ συνήθης, τὸ σύνηθες).


- Οἱ στρατηγοὶ ἔσονται __________ τῷ δήμῳ (ὁ, ἡ ἐπιεικής, τὸ ἐπιεικές).


- Βάδιζε τὴν __________ ὁδόν (ὁ εὐθύς, ἡ εὐθεῖα, τὸ εὐθύ).


- Ὁ ἄρχων ἐβοήθησε τοῖς __________πολίταις (ὁ, ἡ ἐνδεής, τὸ ἐνδεές).


- Ὁ παῖς ἦν __________ πατρός (ὁ, ἡ ἐπιφανής,τὸ ἐπιφανές).


- Ἡ χώρα οὐκ ἔχει __________ καὶ__________ ποταμούς (ὁ εὐρύς, ἡ εὐρεῖα, τὸ εὐρύ - ὁ βαθύς, ἡ βαθεῖα, τὸ βαθύ).


- Ὁ φιλόσοφος ὠνόμασεν αὐτοὺς__________ (ὁ, ἡ εὐδαίμων, τὸ εὔδαιμον).


- Οἱ ἀγροὶ γέμουσιν __________ ἀνθέων (ὁ,ἡ εὐώδης, τὸ εὐῶδες).


- Νοῦς __________ ἐν σώματι __________ (ὁ, ἡ ὑγιής, τὸ ὑγιές).


- Οἱ στρατιῶται __________ χιτῶνας ἐνεδύοντο(ὁ μέλας, ἡ μέλαινα, τὸ μέλαν).


- Γλῶσσα λανθάνουσα τὰ __________ λέγει(ὁ, ἡ ἀληθής, τὸ ἀληθές).


- __________ θυσίᾳ πράξομεν ταῦτα (ὁ πᾶς,ἡ πᾶσα, τὸ πᾶν).


- Οἱ Σπαρτιάται ἐτρέφοντο __________ζωμῷ (ὁ μέλας, ἡ μέλαινα, τὸ μέλαν).


2. Να βάλετε στον κατάλληλο αριθμό, γένος και πτώση τα επίθετα που βρίσκονται στην παρένθεση:


(ὀξύς) __________ βούλησις (ἀρραγής) __________ ἑνότητος


(ἥμισυς) __________ εἰσφορᾶς (γλυκύς) __________ ὕπνου


(δίκαιος) __________ πράξεων (ἀσθενής) __________ σῶμα


(ἐμφανής) __________ ἔργοις (ἀμελής) __________ τέκνα


(βραχύς) __________ λόγους (τριήρης) __________ πλοίοις


3. Να τοποθετήσετε τα επίθετα στις πτώσεις που ζητούνται:


ὁ ἄφρων: δοτ. εν. δοτ. πληθ.


τὸ εὐῶδες: γεν. εν. γεν. πληθ.


ὁ συνεχής: κλητ. εν. κλητ. πληθ.


τὸ ἀγενές: αιτ. εν. αιτ. πληθ.


ὁ φιλαλήθης: γεν. πληθ. δοτ. πληθ.


ὁ βραχύς: αιτ. εν. αιτ. πληθ.


ὁ ἐπιμήκης: δοτ. εν. κλητ. εν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου