ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε.

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΗΣ

ΝΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ

Αγαπητοί γονείς και μαθητές, καλωσορίσατε στη σελίδα του φροντιστηρίου μας. Στόχος μας η καλύτερη δυνατή επικοινωνία μαζί σας και η διαρκής ενημέρωση για όλα όσα αφορούν τη λειτουργία και τις παροχές του φροντιστηρίου μας

Στο Φροντιστήριό μας προετοιμάζουμε τους μελλοντικούς πρωταγωνιστές. Η απόλυτη εξειδίκευσή μας στο χώρο των φιλολογικών και οικονομικών μαθημάτων, καθώς και η πολυετής πείρα μας στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, θέτουν από νωρίς τις βάσεις της επιτυχίας και διευκολύνουν τη δουλειά του υποψηφίου.

Άλλωστε, οι επιτυχίες μιλάνε για εμάς: με εισακτέους στα τμήματα στρατιωτικών σχολών, όπως ΣΣΑΣ Νομικής, ΣΣΑΣ Οικονομικών, ΣΜΥ, στις παραγωγικές σχολές των Αξιωματικών και Αστυφυλάκων ΕΛ.ΑΣ, Πυροσβεστικής, αλλά και στα υψηλής ζήτησης Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας όπως η Νομική, Φιλολογία, Παιδαγωγικά Τμήματα, Αγγλική Φιλολογία, Ψυχολογία και Οικονομικά Τμήματα, αποδεικνύουμε τη σκληρή μας δουλειά.

Το Φροντιστήριό μας άλλωστε είναι και πιστοποιημένο συνεργαζόμενο κέντρο της UNICERT (σύγχρονου Φορέα Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού, πιστοποιημένου από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και διαπιστευμένου από τον Ε.ΣΥ.Δ, τα πιστοποιητικά του οποίου αποτελούν απαραίτητο εφόδιο για προσλήψεις στο ελληνικό δημόσιο και διαγωνισμούς Α.Σ.Ε.Π.), αποκλειστικού αντιπροσώπου του Πανεπιστημίου FREDERICK της Κύπρου ( με έδρα τη Λευκωσία, ενώ σχολές και τμήματα λειτουργούν και στη Λεμεσό), το οποίο προσφέρει στον ελλαδικό χώρο προγράμματα σε πτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο (δια ζώσης – εξ αποστάσεως) ομοταγή με τα ελληνικά ΑΕΙ, αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ( Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης), με έξι (6) σχολές που καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα της εκπαίδευσης. Επίσημες γλώσσες του Πανεπιστημίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική) για την προώθηση των προγραμμάτων σπουδών του σε πτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο (δια ζώσης και εξ αποστάσεως).

Κατανοώντας ταυτόχρονα την οικονομική συγκυρία, το φροντιστήριο μας στέκεται δίπλα στην ελληνική οικογένεια με αίσθημα ευθύνης, αναπροσαρμόζοντας τα δίδακτρα του στο πνεύμα της κρίσης και υιοθετώντας προνομιακή τιμολογιακή πολιτική για ειδικές ομάδες μαθητών (όπως έκπτωση διδάκτρων για ανέργους, πολύτεκνους, αδέλφια, μαθητές εκτός Βόλου, εγγραφή δύο μαθητών…) και επιβραβεύοντας την αριστεία (έκπτωση σε αριστούχους).

Ως μέλος του Συλλόγου Φροντιστών Μαγνησίας και της ΟΕΦΕ (Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος) συμμετέχουμε κάθε χρόνο στα Πανελλαδικά Διαγωνίσματα Προσομοίωσης για όλες τις τάξεις του Λυκείου. Παράλληλα, μέσω ειδικών διαγνωστικών τεστ εντάσσουμε το μαθητή – τρια σε τμήμα ανάλογα με τις δυνατότητές του. Παρέχουμε οργανωμένο υλικό μέσω προσωπικών σημειώσεων αλλά και εκδόσεων Schooltime. gr ως επιστημονικοί συνεργάτες του site.

ü Ομοιογενή τμήματα

ü Δωρεάν έκτακτες ώρες διδασκαλίας

ü Σύγχρονα εποπτικά μέσα

ü Εβδομαδιαία προγραμματισμένα υποχρεωτικά διαγωνίσματα

ü Συνεχής ενημέρωση γονέων για τις πραγματικές επιδόσεις των παιδιών

Βόλος, Τοπάλη 15 (με Δημητριάδος)

Τηλ. Επικοινωνίας: 2421-0-23227 / 6976796234

Υπεύθυνοι σπουδών: Ιωαννίδης Άρης, Φιλόλογος,

Ντανοπούλου – Ιωαννίδου Όλγα

olgantanopoulou@yahoo.gr.

(Facebook, Iωαννίδης Άρης)

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β’ Γυμνασίου Ενότητα 8η


Α. Αφού λύσετε το επόμενο (οριζόντιο) σταυρόλεξο, να γράψετε το όνομα Αθηναίου φιλοσόφου, το οποίο σχηματίζεται στην κατακόρυφη στήλη που δείχνει το βέλος :             

 Ευκτική ενεργητικής φωνής
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1. σπεύδω : β’ πληθυντικό παρακειμένου (μονολεκτικός τύπος)
  2. κωλύω : α’ πληθυντικό αορίστου
  3. σκάπτω : β’ πληθυντικό μέλλοντα
  4. ῥίπτω : γ’ πληθυντικό παρακειμένου (μονολεκτικός τύπος)
  5. θαυμάζω : γ’ ενικό αορίστου
  6. στρέφω : β’ πληθυντικό αορίστου
  7. μηνύω : γ’ πληθυντικό μέλλοντα
  8. στέφω : β’ ενικό παρακειμένου (μονολεκτικός τύπος)   

 

Ø      Το όνομα του Αθηναίου φιλοσόφου : …………………………………………….

 

Β. Στις επόμενες προτάσεις να υπογραμμίσετε τα αντικείμενα των ρημάτων : 

Øπροκειμένου για δίπτωτα ρήματα να σημειώσετε επίσης ποιο είναι άμεσο   (ΑΑ) και ποιο έμμεσο (ΕΑ) αντικείμενο

 

1.      Ὁ θεός τούς ἀγαθούς ἀνθρώπους οὐ λείπει.

 

2.      Ἐν τῷ οἴκῳ ποίμνια καί ζῶα τρέφομεν.

 

3.      Ἡ μωρία δίδωσι ἀνθρώποις κακά.

 

4.      Οἱ βάρβαροι τόν Θεμιστοκλέα μεγίστων δωρεῶν ἠξίωσαν.

 

5.      Διδάσκει σε τήν στρατηγίαν.

 

6.      Οὗτος  προσέφερε τοῖς τειχοποιοῖς λίθους.

 

7.      Τῶν μαρτύρων ἀκηκόατε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι.

                                                                                             

8.      Οἱ πιστοί φίλοι συγκινδυνεύουσι τοῖς φίλοις.

 

9.      Ὁ πόλεμος μεγίσταις συμφοραῖς πάντας περιβάλλει.

 

10.  Γυναιξί κόσμον ἡ σιγή φέρει.

 

Γ. Να υπογραμμίσετε τα αντικείμενα και τα κατηγορούμενα των αντικειμένων στις επόμενες φράσεις :

 

                                                              i.      Οὐχί δοῦλον ἑαυτόν ἐκάλει ὁ Ὑπάτιος.

 

                                                            ii.      Σωκράτης ἡγεῖτο τήν ψυχήν ἀθάνατον.  

 

                                                          iii.      Ταύτην τήν ὕβριν ἅπαντες ἄνθρωποι δεινοτάτην ἡγοῦνται.

 

                                                          iv.      Ἀθηναῖοι κρίνουσι Σωκράτη ἔνοχον.

 

                                                            v.      Ἰδίας νόμιζε τῶν φίλων τάς συμφοράς.

 

                                                          vi.      Λακεδαιμόνιοι ἀπέδειξαν τοῦτον στρατηγόν πάντων.

 

                                                        vii.      Νομίζομεν τούς πολίτας ψυχήν τῆς πόλεως.

 


 

Δ. Να αναλύσετε τις σύνθετες λέξεις του επόμενου πίνακα στα συνθετικά τους μέρη :

 

Σύνθετη λέξη
Α’ συνθετικό
Β’ συνθετικό
πασίγνωστος
 
 
ἄβατος
 
 
κατάδηλος
 
 
πανίσχυρος
 
 
ἀνίκανος
 
 
ἀσαφής
 
 
ἀξιόπιστος
 
 
ἀναληθής
 
 
ἀκίνητος
 
 
ἀνάξιος
 
 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου