ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε.

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΗΣ

ΝΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ

Αγαπητοί γονείς και μαθητές, καλωσορίσατε στη σελίδα του φροντιστηρίου μας. Στόχος μας η καλύτερη δυνατή επικοινωνία μαζί σας και η διαρκής ενημέρωση για όλα όσα αφορούν τη λειτουργία και τις παροχές του φροντιστηρίου μας

Στο Φροντιστήριό μας προετοιμάζουμε τους μελλοντικούς πρωταγωνιστές. Η απόλυτη εξειδίκευσή μας στο χώρο των φιλολογικών και οικονομικών μαθημάτων, καθώς και η πολυετής πείρα μας στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, θέτουν από νωρίς τις βάσεις της επιτυχίας και διευκολύνουν τη δουλειά του υποψηφίου.

Άλλωστε, οι επιτυχίες μιλάνε για εμάς: με εισακτέους στα τμήματα στρατιωτικών σχολών, όπως ΣΣΑΣ Νομικής, ΣΣΑΣ Οικονομικών, ΣΜΥ, στις παραγωγικές σχολές των Αξιωματικών και Αστυφυλάκων ΕΛ.ΑΣ, Πυροσβεστικής, αλλά και στα υψηλής ζήτησης Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας όπως η Νομική, Φιλολογία, Παιδαγωγικά Τμήματα, Αγγλική Φιλολογία, Ψυχολογία και Οικονομικά Τμήματα, αποδεικνύουμε τη σκληρή μας δουλειά.

Το Φροντιστήριό μας άλλωστε είναι και πιστοποιημένο συνεργαζόμενο κέντρο της UNICERT (σύγχρονου Φορέα Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού, πιστοποιημένου από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και διαπιστευμένου από τον Ε.ΣΥ.Δ, τα πιστοποιητικά του οποίου αποτελούν απαραίτητο εφόδιο για προσλήψεις στο ελληνικό δημόσιο και διαγωνισμούς Α.Σ.Ε.Π.), αποκλειστικού αντιπροσώπου του Πανεπιστημίου FREDERICK της Κύπρου ( με έδρα τη Λευκωσία, ενώ σχολές και τμήματα λειτουργούν και στη Λεμεσό), το οποίο προσφέρει στον ελλαδικό χώρο προγράμματα σε πτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο (δια ζώσης – εξ αποστάσεως) ομοταγή με τα ελληνικά ΑΕΙ, αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ( Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης), με έξι (6) σχολές που καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα της εκπαίδευσης. Επίσημες γλώσσες του Πανεπιστημίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική) για την προώθηση των προγραμμάτων σπουδών του σε πτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο (δια ζώσης και εξ αποστάσεως).

Κατανοώντας ταυτόχρονα την οικονομική συγκυρία, το φροντιστήριο μας στέκεται δίπλα στην ελληνική οικογένεια με αίσθημα ευθύνης, αναπροσαρμόζοντας τα δίδακτρα του στο πνεύμα της κρίσης και υιοθετώντας προνομιακή τιμολογιακή πολιτική για ειδικές ομάδες μαθητών (όπως έκπτωση διδάκτρων για ανέργους, πολύτεκνους, αδέλφια, μαθητές εκτός Βόλου, εγγραφή δύο μαθητών…) και επιβραβεύοντας την αριστεία (έκπτωση σε αριστούχους).

Ως μέλος του Συλλόγου Φροντιστών Μαγνησίας και της ΟΕΦΕ (Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος) συμμετέχουμε κάθε χρόνο στα Πανελλαδικά Διαγωνίσματα Προσομοίωσης για όλες τις τάξεις του Λυκείου. Παράλληλα, μέσω ειδικών διαγνωστικών τεστ εντάσσουμε το μαθητή – τρια σε τμήμα ανάλογα με τις δυνατότητές του. Παρέχουμε οργανωμένο υλικό μέσω προσωπικών σημειώσεων αλλά και εκδόσεων Schooltime. gr ως επιστημονικοί συνεργάτες του site.

ü Ομοιογενή τμήματα

ü Δωρεάν έκτακτες ώρες διδασκαλίας

ü Σύγχρονα εποπτικά μέσα

ü Εβδομαδιαία προγραμματισμένα υποχρεωτικά διαγωνίσματα

ü Συνεχής ενημέρωση γονέων για τις πραγματικές επιδόσεις των παιδιών

Βόλος, Τοπάλη 15 (με Δημητριάδος)

Τηλ. Επικοινωνίας: 2421-0-23227 / 6976796234

Υπεύθυνοι σπουδών: Ιωαννίδης Άρης, Φιλόλογος,

Ντανοπούλου – Ιωαννίδου Όλγα

olgantanopoulou@yahoo.gr.

(Facebook, Iωαννίδης Άρης)

Γ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ, ΤΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΜΟΥ


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Οι αφηγηματικές τεχνικές που εφαρμόζει στη διηγηματογραφία του ο Γ. Βιζυηνός καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από την ποιητική

του θεωρία, που οι μελετητές του ονομάζουν «ποιητική της πλάνης» Γιατί την ονόμασαν έτσι;

Τα έξι διηγήματα του Γ. Βιζυηνού διαφέρουν οπωσδήποτε μεταξύ τους, παρουσιάζουν όμως κάποιες χαρακτηριστικές ομοιότητες. Το βασικό

στοιχείο που τα συνδέει και μας ενδιαφέρει εδώ είναι το αίνιγμα που προεξαγγέλλεται από τη ρητή ή λανθάνουσα απορία των τίτλων: «Το αμάρ-

τημα της μητρός μου», «Ποίος ήτο ο φονεύς του αδελφού μου», «αι συνέπειαι της παλαιάς ιστορίας». Όπως επισημαίνει ο Π. Μουλάς όλοι οι

τίτλοι με εξαίρεση το «Μοσκώβ Σελήμ», υποβάλλουν την προσδοκία της απάντησης σε μια ερώτηση.

Αυτές οι ιστορίες δίνονται μέσα από την περιορισμένη προοπτική του δραματοποιημένου αφηγητή, γεγονός που καθορίζεται από τη φύση

της πλοκής τους η οποία παίρνει τη μορφή της αναζήτησης.

Εφόσον τα διηγήματα βασίζονται σε ένα αίνιγμα ή μια απορία, η παντογνωστική προοπτική ή η μηδενική εστίαση αποκλείονται εκ των προ-

τέρων, γιατί θα υπέσκαπταν τη διάρθρωση των αφηγηματικών δρωμένων. Σε αυτή την περίπτωση δηλαδή κάποιος αναγκαίος συντονισμός

υπαγορεύεται ανάμεσα στις απαιτήσεις της πλοκής και στην οπτική γωνία που υιοθετείται, γιατί διαφορετικά οι στόχοι της αφήγησης υπονομεύ-

ονται (βλ. παρακάτω: ποιητική της πλάνης).

Οι αφηγηματικές τεχνικές που επιλέγονται υπηρετούν την συναρπαστική πλοκή του διηγήματος, η οποία βασίζεται σε μία ιδιαίτερη αφηγημα-

τική ποιητική, που οι μελετητές ονομάζουν τεχνική της διπλής ή πλαστής πραγματικότητας ή αλλιώς «ποιητική της πλάνης».

Στο πλαίσιο της τεχνικής αυτής, που απαντά σε όλα τα διηγήματα του Γ. Βιζυηνού, οι ήρωές του (ένας εκ των οποίων είναι και ο αφηγητής)

εμφανίζονται να έχουν διαφορετική έως και αντίθετη συνείδηση της πραγματικότητας, γιατί διαμορφώνουν τη στάση τους απέναντι στα πρό-

σωπα και τα γεγονότα βασιζόμενοι σε λανθασμένα δεδομένα ή παρασυρόμενοι από την άγνοιά τους για κάποιο σημαντικό επεισόδιο. Η εικόνα

λοιπόν που έχουν για την πραγματικότητα, τόσο οι ίδιοι όσο και ο αναγνώστης (που βασίζεται στην οπτική γωνία του αφηγητή) είναι πλαστή.

Στο τέλος του διηγήματος όμως αποκαλύπτεται ένα μυστικό, ένα στοιχείο την ύπαρξη του οποίου οι ήρωες και ο αφηγητής δεν αντιλαμβανόταν,

και πλέον ανασυνθέτουν μια δεύτερη εικόνα της πραγματικότητας βασιζόμενοιπλέον στα νέα στοιχεία.

Στην οικογένεια του αφηγητή υπήρχε μια μοναχοκόρη, η Αννιώ, που είχε και άλλα αδέλφια (αγόρια), ένα εκ των οποίων είναι ο αφηγητής.

Επιπλέον, τίθεται σε πρώτο πλάνο η Αννιώ, το πρόσωπο που πρωταγωνιστεί τραγικά σε όλη την πρώτη και δεύτερη ενότητα (μέχρι τον θάνατό

της). Η φράση αυτή μας παρασύρει εξαρχής στην πλάνη του αφηγητή-παιδιού, εφόσον αυτό το δεδομένο ανατρέπεται στην τέταρτη ενότητα

από την εξομολόγηση της μητέρας

2. Να αναλύσετε και να σχολιάσετε την εθιμική διαδικασία που περιγράφεται στο απόσπασμα, δίνοντας βαρύτητα στα πρόσωπα

και το ιδεολογικό (θρησκευτικό- ηθικό) υπόβαθρο της.

«Αι οικονομικαί μας δυσχέρειαι εκορυφώθησαν, όταν επήλθεν ανομβρία εις την χώραν και ανέβησαν αι τιμαί των τροφίμων. Αλλ’ η μήτηρ,

αντί ν’ απελπισθή περί της διατροφής ημών αυτών, επηύξησε τον αριθμόν μας δι’ ενός ξένου κορασίου, το οποίον μετά μακράς προσπαθείας

κατώρθωσε να υιοθετήση.

Το γεγονός τούτο μετέβαλε το μονότονον και αυστηρόν του οικογενειακού ημών βίου, και εισήγαγεν εκ νέου αρκετήν ζωηρότητα.

Ήδη αυτή η υιοθέτησις εγένετο πανηγυρική. Η μήτηρ μου εφόρεσε διά πρώτην φοράν τα «γιορτερά» της και μας ωδήγησεν εις την εκκλησίαν

καθαρούς και κτενισμένους, ως εάν επρόκειτο να μεταλάβωμεν. Μετά το τέλος της λειτουργίας, εστάθημεν όλοι προ της εικόνος του Χριστού, και

αυτού εν μέσω του περιεστώτος λαού, ενώπιον των φυσικών αυτού γονέων, παρέλαβεν η μήτηρ μου το θετόν αυτής θυγάτριον εκ των χειρών

του ιερέως, αφού πρώτον υπεσχέθη εις επήκοον πάντων, ότι θέλει αγαπήσει και αναθρέψει αυτό, ως εάν ήτο σαρξ εκ της σαρκός και οστούν εκ

των οστών της.

Η είσοδός του εις τον οίκον μας εγένετο ουχ ήττον επιβλητική και τρόπον τινά εν θριάμβω. Ο πρωτόγερος του χωρίου και η μήτηρ μου προηγή-

θησαν μετά του κορασίου, έπειτα ηρχόμεθα ημείς. Οι συγγενείς μας και οι συγγενείς της νέας μας αδελφής μας ηκολούθησαν μέχρι της αυλείου

ημών θύρας. Έξωθεν αυτής ο πρωτόγερος εσήκωσε το κοράσιον υψηλά εις τας χείρας του και το έδειξεν επί τινάς στιγμάς εις τους παρισταμέ-

νους. Έπειτα ηρώτησε μεγαλοφώνως·

-Ποιος από σας είναι ή εδικός ή συγγενής ή γονιός του παιδιού τούτου περισσότερον από την Δεσποινιώ την Μιχαλιέσσα κι από τους εδικούς

της;

Ο πατήρ του κορασίου ήτον ωχρός και έβλεπε περίλυπος εμπρός του. Η σύζυγός του έκλαιεν ακουμβημένη εις τον ώμον του. Η μήτηρ μου

έτρεμεν εκ του φόβου μήπως ακουσθή καμμία φωνή-Εγώ-και ματαιώση την ευτυχίαν της. Αλλά κανείς δεν απεκρίθη. Τότε οι γονείς του παιδίου

ησπάσθησαν αυτό διά τελευταίαν φοράν και ανεχώρησαν μετά των συγγενών των. Ενώ οι εδικοί μας μετά του πρωτογέρου εισήλθον και εξενί-

σθησαν παρ’ ημίν.»

( Στο απόσπασμα ακολουθούνται οι κανόνες του μονοτονικού συστήματος.)

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε, και η οποία δε θυμίζει σε τίποτα τις σημερινές γραφειοκρατικές διαδικασίες έχει καθορισμένο τελετουργικό

και χαρακτήρα θρησκευτικό, πολιτικό και λαϊκό.

Συμμετέχουν τα δύο πιο έγκυρα πρόσωπα του χωριού: ο ιερέας και ο πρωτόγερος. Αμφότεροι διαθέτουν κύρος και χαίρουν σεβασμού

(μπορεί να γίνει αναφορά στις καταλυτικές παρεμβάσεις του ιερέα στη ζωή της οικογένειας, στην πλοκή του έργου). Αξίζει να σημειωθεί ότι σε

κοινωνίες σαν αυτή ρόλος του ιερέα έχει μεγάλη σπουδαιότητα. Η πρώτη φάση έχει χαρακτήρα θρησκευτικό. Η μάνα υπόσχεται ενώπιον Θεού

πως θα αγαπά το παιδί σαν να είναι δικό της.

Στη δεύτερη φάση πρωταγωνιστεί το λαϊκό πρόσωπο, ο πρωτόγερος ο οποίος αναλαμβάνει την τελετή της «δοκιμασίας» έξω από το νέο

σπιτικό του παιδιού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου